• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  najwazniejsze-zmiany

  Najważniejsze zmiany

  1. Możliwość wprowadzenia odrębnych kwot za ryczałty noclegowe w trakcie odpoczynków powyżej 45 godzin
  2. Nowa opcja automatycznego zaliczania ryczałtów noclegowych do Austrii tylko dla odpoczynków trwających poniżej 45 godzin

  mozliwosc-wprowadzenia-odrebnych-kwot-za-ryczalty-noclegowe-w-trakcie-odpoczynkow-powyzej-45-godzin

  Możliwość wprowadzenia odrębnych kwot za ryczałty noclegowe w trakcie odpoczynków powyżej 45 godzin

  Możliwość wprowadzenia odrębnych kwot za ryczałty noclegowe w trakcie odpoczynków powyżej 45 godzin

  W związku z wyrokami SN z 2017 roku, o których informowaliśmy w komunikacie [link]

  w oprogramowaniu 4Trans zostały wprowadzone zmiany, które pozwalają na wypłatę ryczałtów noclegowych w innych kwotach w przypadku odpoczynków tygodniowych regularnych (min. 45h).

  Wprowadzone opcje pozwalają na zastosowanie m. in. rozwiązania, w którym ryczałty  za noclegi ustalone są w kwocie niższej niż wynikające z rozporządzenia, a ryczałty noclegowe za odpoczynki tygodniowe regularne w pełnej wysokości.

  • Na liście diet i limitów („Rozliczenia” -> „[302] Diety i Limity”) zostały dodane nowe kolumny: „Ryczałt 45h” oraz „Waluta ryczałtu 45h za nocleg”. Dostępne są również opcje pozwalające na dodawanie, edycję oraz przywracanie wartości dla ryczałtów noclegowych w trakcie odpoczynków ponad 45 godzin:

  • Na wykresie tygodniowym („Rozliczenia” -> „[306] Wykres tygodniowy”) dodano oznaczenie ryczałtu noclegowego na odpoczynku trwającym ponad 45 godzin za pomocą ikonyznajdującej się obok flagi państwa noclegu. Oprogramowanie automatycznie klasyfikuje ryczałt jako 45h na podstawie danych z kart kierowców oraz wykresówek. Istnieje możliwość zmiany poprzez ręczną edycję zdarzeń delegacji.
  • Z ustawień delegacji usunięto opcje przedstawione poniżej na zrzucie ekranu:

  Aktualizacja zostanie przeprowadzona w taki sposób, aby nie wpłynąć na dotychczasowy sposób rozliczania ryczałtów noclegowych. Ustawienia w usuwanych opcjach zostaną przeniesione zgodnie z poniższym opisem aktualizacji:


  nowa-opcja-automatycznego-zaliczania-ryczaltow-noclegowych-austrii-dla-odpoczynkow-trwajacych-ponizej-45-godzin

  Nowa opcja automatycznego zaliczania ryczałtów noclegowych do Austrii tylko dla odpoczynków trwających poniżej 45 godzin

  Nowa opcja automatycznego zaliczania ryczałtów noclegowych do Austrii tylko dla odpoczynków trwających poniżej 45 godzin

  W ustawieniach  („Dane podstawowe” -> „[014] Ustawienia”, zakładka: „Rozliczenia” -> „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” -> „Austria”) dotyczących zaliczania ryczałtów noclegowych wypłaconych wg. polskich przepisów do wynagrodzenia minimalnego w Austrii została dodana opcja pozwalająca automatycznie zaliczyć ryczałty noclegowe tylko podczas odpoczynków trwających mniej niż 45 godzin. Domyślnie będzie zaznaczona opcja zgodnie z obrazem poniżej.


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook