en

ZMIANY W WERSJACH

najwazniejsze-zmiany

Najważniejsze zmiany

 1. Nowe funkcje pozwalające na wyliczenie wynagrodzenia minimalnego we Włoszech oraz Holandii
 2. Ujednolicenie nazw opcji dotyczących uwzględniania w płacy minimalnej w innych krajach należności z tytułu podróży służbowej
 3. Pozostałe zmiany

nowe-funkcje-pozwalajace-wyliczenie-wynagrodzenia-minimalnego-we-wloszech-oraz-holandii

Nowe funkcje pozwalające na wyliczenie wynagrodzenia minimalnego we Włoszech oraz Holandii

Dodano mechanizm umożliwiający wyliczenie wyrównania do wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Włoch i Holandii, na podstawie przepisów obowiązujących w tych krajach.

Przygotowano poradnik/tutorial opisujący krok po kroku czynności, jakie należy wykonać w programie, aby wyliczyć wyrównanie do płacy minimalnej w powyższych krajach. Tutorial dostępny jest pod linkiem: „Tutorial – Wyliczenie wyrównania za prace w innych krajach” [LINK]

W oprogramowaniu 4Trans dodano szereg nowych funkcjonalności pozwalających rozliczyć płace minimalną:

 • Dodano możliwość zaznaczenia naliczania wyrównania do wynagrodzenia minimalnego w edycji umowy (dotyczy umowy o pracę oraz innych umów):

Umowa_HolandiaWlochy-1

 • Stawka minimalnego wynagrodzenia zdefiniowana jest w menu: „Rozliczenia” -> „[317] Minimalne stawki wynagrodzenia w innych krajach”:
  – Holandia – obowiązuje jedna, ogólna płaca minimalna w wysokości 8,96 € (Dla kierowców powyżej 23 lat),
  – Włochy – obowiązują 3 kategorie w zależności od rodzaju prowadzonego zespołu pojazdów. (Więcej w temacie: „Tabela minimalnych stawek miesięcznych”). [LINK]
 • W menu: „Dane podstawowe” -> „[014] Ustawienia”, zakładka: „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” dodano zakładki: „Holandia” oraz „Włochy”, zawierającą szereg opcji naliczania i pomniejszania wyrównania do płacy minimalnej. Domyślnie płaca minimalna w tych krajach nie będzie pomniejszana o żadne należności z tytułu podróży służbowej.
 • W menu: „Rozliczenia” -> „[201] Ewidencja czasu pracy” dodano wiersze: „CP Włochy doby rozl.”, „CP Włochy doby kal.”, „CP Holandia doby rozl.” i „CP Holandia doby kal.”. Na wydruku przeliczenia dodano wiersz, w którym wykazywana jest dopłata za czas pracy na terytorium Włoch oraz Holandii.
 • Zestawienie wyników wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium w/w krajów dostępne jest w menu: „Raporty” -> „Rozliczenia”:
  – „[254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów”;
  – „[257] Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów”.
 • W menu: „Rozliczenia” -> „[306] Wykres tygodniowy” oraz menu: „Rozliczenia” -> „[301] Delegacje” przy dodawaniu lub edycji delegacji:
  – odcinki pobytu we Włoszech oraz Holandii zostaną automatycznie uwzględnione podczas wyliczenia wyrównania do płacy minimalnej;
  – została dodana opcja, aby nie uwzględniać wyrównania dla danego odcinka (Holandia – tranzyt, Włochy – tranzyt/transport międzynarodowy);
 • W menu: „Plik” -> „Import/Eksport”:
  – „[226] Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy”- dodano wszystkie składniki wykazywane na ewidencji czasu pracy;
  – „[228] Eksport ewidencji czasu pracy do programu ‚Enova’” – dodano składnik „wyrównanie za prace IT” oraz „wyrównanie za prace NL”.
 • 4Trans Mobile – dodano możliwość importowania odcinków z opisywanych Państw.

Więcej informacji dot. stosowania płacy minimalnej w poniższych krajach znajdą Państwo w aktualnościach:
– Holandia – https://inelo.pl/2017/01/27/placa-minimalna-holandii-aktualne-informacje-ambasady/
– Włochy – https://inelo.pl/?s=W%C5%82ochy


ujednolicenie-nazw-opcji-dotyczacych-uwzgledniania-placy-minimalnej-innych-krajach-naleznosci-tytulu-podrozy-sluzbowej

Ujednolicenie nazw opcji dotyczących uwzględniania w płacy minimalnej w innych krajach należności z tytułu podróży służbowej

W menu: „Dane podstawowe” -> „[014] Ustawienia”, zakładka: „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje”  zmieniono nazwy niżej wymienionych opcji:

 • „Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o diety za delegację” -> Uwzględniaj diety polskie w wynagrodzeniu minimalnym;
 • „Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o ryczałty za noclegi w delegacji” -> Uwzględniaj ryczałty polskie w wynagrodzeniu minimalnym;
 • „Uwzględniaj diety francuskie przy rozliczaniu wyrównania” -> Naliczaj diety zagraniczne w wynagrodzeniu minimalnym;
 • „Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Francji o diety za delegację” -> Uwzględniaj diety polskie w wynagrodzeniu minimalnym;
 • „Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Francji o ryczałty za noclegi w delegacji” -> Uwzględniaj ryczałty polskie w wynagrodzeniu minimalnym;
 • „Zaliczaj nadwyżki diet do wynagrodzenia minimalnego za czas pracy we Francji” oraz „Zaliczaj nadwyżki ryczałtów za nocleg do wynagrodzenia minimalnego za czas pracy we Francji” -> Zaliczaj nadwyżkę z diet i ryczałtów do wynagrodzenia minimalnego za pracę;
 • „Uwzględniaj diety norweskie przy rozliczaniu wyrównania” -> Naliczaj diety zagraniczne w wynagrodzeniu minimalnym;
 • „Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o diety za delegację” -> Uwzględniaj diety polskie w wynagrodzeniu minimalnym;
 • „Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o ryczałty za noclegi w delegacji” -> Uwzględniaj ryczałty polskie w wynagrodzeniu minimalnym.

pozostale-zmiany

Pozostałe zmiany

 • Opcja „Podczas wyliczania czasu pracy uwzględniaj tylko zdarzenia jazdy i innej pracy” znajdująca się w menu: „Dane podstawowe” -> „[014] Ustawienia”, zakładka: „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje” została przeniesiona do zakładek Państw: Niemcy, Norwegia.
 • Usunięto opcję rozliczania wyrównania za czas pracy na terytorium innych krajów według kursów kwartalnych. Wszystkie wyliczenia wartości kwot będą domyślnie rozliczane według kursu ECB z rozliczanego miesiąca.

Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook