en

ZMIANY W WERSJACH

rozliczanie-minimalnego-wynagrodzenia-terytorium-francji

Rozliczanie minimalnego wynagrodzenia na terytorium Francji

Zmiany dotyczę rozliczania minimalnego wynagrodzenia na terytorium Francji:

 • Wprowadzono możliwość rozliczania czasu pracy kierowców wykonujących transport osób na terytorium Francji (Na podstawie francuskich przepisów rozliczenie kierowcy wykonującego „Transport rzeczy” przebiega inaczej niż dla kierowcy realizującego „Przewóz osób”):
  – w edycji pracownika dodano opcję „Rozliczaj pracę na terytorium Francji wg” umożliwiającą wybór: Transport towarów lub Przewóz osób;
  – Dodatek za czas pracy w godzinach nocnych jest liczony wyłącznie dla transportu rzeczy. Przy opcji dodano odpowiednią adnotację („Menu -> Dane podstawowe -> [014] Ustawienia”, zakładka: „Rozliczenia” -> „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje”).
  – Dla kierowców wykonujących „Przewóz osób” godziny nadliczbowe zawsze są liczone TYGODNIOWO. Przy opcji dodano odpowiednią adnotację („Menu -> Dane podstawowe -> [014] Ustawienia”, zakładka: „Rozliczenia” -> „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje”).
 • w oknie dodawania/edycji umowy o pracę dodano opcję: Pracownik posiadający kwalifikację mechanika lub inkasenta, która automatycznie dolicza dodatek 3% do stawki podstawowej za pracę na terytorium Francji zgodnie z wytycznymi
 • podczas wyliczenia wyrównania za pracę na terytorium Francji uwzględniono zdarzenia wprowadzane za pomocą kart drogowych („Menu -> TachoScan -> [109] Karta drogowa < 3,5t”)
 • W raporcie [254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów („Menu -> Raporty -> Rozliczenia -> [254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów”) dodano:
  – kolumnę „Czas amplitudy”
  – informację jaki rodzaj transportu jest wybrany dla danego kierowcy (Transport towarów lub Przewóz osób

zmiany-w-delegacjach

Zmiany w delegacjach

 • Na wykresie tygodniowym oraz miesięcznym dodano oznaczenie zaimportowanej delegacji za pomocą ikony: zaimportowana delegacja („Menu ->Rozliczenia -> [306] Wykres tygodniowy / [307] Wykres miesięczny”)
 • Na wykresie tygodniowym oraz miesięcznym dodano możliwość scalania delegacji poprzez przeciąganie początku/końca delegacji na poprzednią/kolejną delegację („Menu ->Rozliczenia -> [306] Wykres tygodniowy / [307] Wykres miesięczny”).

 


pozostale-zmiany

Pozostałe zmiany

 • Wyliczenie wyrównania za pracę w innych krajach – Niemcy: w oknie ustawień programu („Menu -> Dane podstawowe -> [014] Ustawienia”, zakładka: „Rozliczenia” -> „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje”), w zakładce Niemcy dodano opcję: Wyliczaj wartości kwot względem kursu („Wg ECB z rozliczanego miesiąca” lub „Wg kursu kwartalnego”);

Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook