en

ZMIANY W WERSJACH

najwazniejsze-zmiany

Najważniejsze zmiany

  1. Dodano import delegacji z GBOX Online
  2. Wynagrodzenie minimalne inne kraje – dodano opcje pozwalające liczyć oddzielnie diety dla odcinków zagranicznych
  3. Zmieniono wyświetlanie delegacji nierozliczonych na wykresie tygodniowym/miesięcznym

zmiany-wersji-4-4-1-update1

Zmiany w wersji 4.4.1 Update1

W NAJNOWSZEJ WERSJI PROGRAMU WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

  • Import delegacji z Panelu GBOX Online

gbox_assist_logoDla osób korzystających z zaawansowanego systemu systemu telematycznego GBOX Assist dodano automatyczny import delegacji w module rozliczeń oprogramowania 4Trans.

Automat na podstawie danych lokalizacji pojazdu potrafi wyznaczyć miejsca przekroczenia granicy

państwa oraz wstawić państwa noclegów. Delegacje z Panelu GBOX Online można zaimportować w module Rozliczenia w oknach wykresu tygodniowego (306) oraz miesięcznego (307).

Tutorial konfiguracji usługi jest dostępny na stronie >> KLIKNIJ I ZOBACZ.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. delegacji poprzez GBOX skontaktuj się ze swoim doradcą regionalnym http://gbox.pl/kontakt/.

  • Minimalne wynagrodzenie inne kraje – rozliczanie diet

W menu Dane podstawowe -> [014] Ustawienia”, zakładka: „Rozliczenia -> Minimalne wynagrodzenie – inne kraje dodano opcję określającą sposób liczenia diety na podstawie wprowadzonych odcinków zagranicznych:

Traktuj odc zagraniczne

Domyślnie zaznaczenie: łącznie (wyliczenie działa tak samo jak w poprzednich wersjach programu).

  • Wykres tygodniowy i miesięczny – delegacja nierozliczona

Dla delegacji posiadających status „NIEROZLICZONA” (np. delegacja zawierająca ryczałt za nocleg bez informacji o kraju) dodano nowe oznaczenie na wykresie tygodniowym oraz miesięcznym. W zakładce: Podsumowanie -> Informacje o delegacji dodano rysunek ze statusem:

Nierozliczona


Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook