en

ZMIANY W WERSJACH

zmiany-w-wersji-4-3-3

Zmiany w wersji 4.3.3.

W NAJNOWSZEJ WERSJI PROGRAMU WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

  • Dodano możliwość wyświetlenia w raporcie „Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej [308]” różnic kursowych za pomocą opcji dostępnych:

– w oknie wywołania raportu:„Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej” (menu „Raporty -> Delegacje”)
– w oknie ustawień programu (menu„Dane podstawowe -> Ustawienia”w zakładce„Delegacje -> Raporty”

 

  • Na wykresie tygodniowym w trybie edycji delegacji [306] wprowadzono następujące zmiany:

– w oknie dodawania znaczników: Wyjazd z Polski oraz Zmiana państwa dodano pole wyboru czasu wystąpienia zdarzenia z dokładnością do jednej minuty
– pole wyboru godziny dostępne jest również w oknach edycji powyższych zdarzeń

Tryb edycji delegacji

  • Na raporcie „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów [254]” dla pozycji: Premie (Premia proporcjonalna) dodano przypis: Całkowita premia miesięczna została przeliczona proporcjonalnie do czasu pracy na terytorium innego kraju – [kraj]. Przypis jest tłumaczony na odpowiednie języki.

 

  • Dla kierowców zatrudnionych na inne umowy niż umowa o pracę przy obliczaniu wyrównania do minimalnego wynagrodzenia w innych krajach będą uwzględniane zdarzenia z „karty drogowej <3,5t” (menu „TachoScan”). Zmiana obejmuje:

– raport „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów [254]” oraz
– raport „Zestawienie czasu pracy na terytorium innych krajów (inne umowy) [255]”

 

  • W zakładce: „TachoScan -> Analogowe” (menu: „Dane podstawowe -> Ustawienia”) dokonano aktualizacji ustawień domyślnych programu.

Ustawienia domyślne w poprzednich wersjach:

Analiza tarcz

Nowe ustawienia domyślne:

Analiza tarcz nowa

Jeżeli wcześniejsze ustawienia zostały zmienione przez użytkownika to w trakcie aktualizacji programu nie zostaną zmodyfikowane.


Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook