• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  zmiany-w-wersji-4-3-3

  Zmiany w wersji 4.3.3.

  W NAJNOWSZEJ WERSJI PROGRAMU WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

  • Dodano możliwość wyświetlenia w raporcie „Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej [308]” różnic kursowych za pomocą opcji dostępnych:

  – w oknie wywołania raportu:„Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej” (menu „Raporty -> Delegacje”)
  – w oknie ustawień programu (menu„Dane podstawowe -> Ustawienia”w zakładce„Delegacje -> Raporty”

   

  • Na wykresie tygodniowym w trybie edycji delegacji [306] wprowadzono następujące zmiany:

  – w oknie dodawania znaczników: Wyjazd z Polski oraz Zmiana państwa dodano pole wyboru czasu wystąpienia zdarzenia z dokładnością do jednej minuty
  – pole wyboru godziny dostępne jest również w oknach edycji powyższych zdarzeń

  Tryb edycji delegacji

  • Na raporcie „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów [254]” dla pozycji: Premie (Premia proporcjonalna) dodano przypis: Całkowita premia miesięczna została przeliczona proporcjonalnie do czasu pracy na terytorium innego kraju – [kraj]. Przypis jest tłumaczony na odpowiednie języki.

   

  • Dla kierowców zatrudnionych na inne umowy niż umowa o pracę przy obliczaniu wyrównania do minimalnego wynagrodzenia w innych krajach będą uwzględniane zdarzenia z „karty drogowej <3,5t” (menu „TachoScan”). Zmiana obejmuje:

  – raport „Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów [254]” oraz
  – raport „Zestawienie czasu pracy na terytorium innych krajów (inne umowy) [255]”

   

  • W zakładce: „TachoScan -> Analogowe” (menu: „Dane podstawowe -> Ustawienia”) dokonano aktualizacji ustawień domyślnych programu.

  Ustawienia domyślne w poprzednich wersjach:

  Analiza tarcz

  Nowe ustawienia domyślne:

  Analiza tarcz nowa

  Jeżeli wcześniejsze ustawienia zostały zmienione przez użytkownika to w trakcie aktualizacji programu nie zostaną zmodyfikowane.


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook