en

ZMIANY W WERSJACH

nowy-interfejs

Nowy interfejs

  • Panel „Moje skróty” pozwala na zgromadzenie w jednym miejscu najważniejszych dla Klienta elementów programu.
  • Panel „Ostatnio używane opcje” wyświetla bezpośrednie łącza do kategorii używanych przez Klienta w ostatnim czasie.
  • Panel „Newsy ze strony” automatycznie aktualizowany przy każdym połączeniu z Internetem, wyświetla wszystkie bieżące informacje na temat: zamian w przepisach, firmy INELO, aktualnych promocjach produktowych
  • Panel „Najbliższe szkolenia” automatycznie aktualizowany przy każdym połączeniu z Internetem, wyświetla informacje dotyczące najbliższych szkoleń dotyczących analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, organizowanych przez firmę INELO. Poprzez panel „Najbliższe szkolenia” można bezpośrednio przejść do opisu szkoleń a także z pozycji przeglądarki internetowej zapisać się na wybrane szkolenie.
  • W głównym oknie programu 4Trans wyświetlana jest informacja o dacie gwarancji programu. Po kliknięciu w link Klient przekierowywany jest do formularza kontaktowego, który umożliwia szybki i łatwy kontakt z konsultantem w celu przedłużenia gwarancji.

4t10.jpg  4t09.jpg4t08.jpg4t07.jpg4t06.jpg


wyszukiwanie

Wyszukiwanie

W nowych oknach programu zostało dodane pole umożliwiające wyszukiwanie i otwieranie opcji programu wg przypisanych numerów oraz wyszukiwanie danych (pracowników, firm, samochodów oraz innych rekordów programu

 

4t05_


filtrowanie

Filtrowanie

W filtrach na listach w programie została dodana możliwość filtrowania wg kilku wybranych pozycji.

4t04_


nowe-listy-na-raportach

Nowe listy na raportach

Zostały przygotowane nowe funkcje na listach wyboru pracowników i samochodów na oknach generacji raportów. Zostało dodane pole filtrowania pozycji, które znacznie ułatwia wyszukiwanie w przypadku dużej ilości pozycji. Dodana została również informacja o ilości zaznaczonych rekordów oraz została dodana możliwość sortowania list alfabetycznie wg opisu lub wg zaznaczenia. Po wybraniu sortowania wg zaznaczenia znacznie łatwiejsze jest wyszukanie zaznaczonych pozycji na liście.

4t03_.jpg


segregacja-raportow

Segregacja raportów

Został zmodyfikowany układ raportów w module TachoScan oraz wprowadzono podział na raporty podstawowe i dodatkowe. Dodatkowo każdy raport w poszczególnych modułach 4Trans posiada unikalny numer, który pozwala na sprawne wyszukanie danego raportu.

 

t08_.jpg


lista-zeskanowanych-i-niezapisanych-wykresowek

Lista zeskanowanych i niezapisanych wykresówek

Została dodana nowa funkcja „Niezapisane tarcze”, która przechowuje wszystkie zeskanowane i niezapisane wykresówki. Lista jest automatycznie sortowana i grupowana wg danych kierowców lub wg numerów rejestracyjnych pojazdów wprowadzonych w ustawieniach domyślnych podczas skanowania. Nowa lista jest również zachowana podczas ponownego uruchomienia programu oraz przypisywana do wybranej aktywnej firmy.

 

t07_.jpg


kalendarz-ciaglosci-usuwanie-danych

Kalendarz ciągłości (usuwanie danych)

Na kalendarzu ciągłości danych została dodana funkcja usuwania wybranych danych z zaznaczonych dni.

 

t06_.jpg


wystawianie-zaswiadczen

Wystawianie zaświadczeń

Na oknie naruszeń został dodany przycisk „Wystaw zaświadczenia”, który umożliwia szybkie przejście do okna wyszukiwania zaświadczeń dla kierowców, w przypadku których wystąpiło naruszenie braku aktywności lub braku zaświadczenia.

t05_.jpg


historia-odczytow

Historia odczytów

W programie została dodana nowa funkcja rejestrująca historię wszystkich odczytów danych cyfrowych. Historia jest generowana na podstawie kart kierowców oraz tachografów odczytywanych bezpośrednio do programu, jak również rejestrowane są odczyty wczytywane z urządzeń zewnętrznych lub otwieranych plików. W efekcie w liście odczytów wykazywana jest historia odczytów poszczególnych kart kierowców oraz tachografów wraz z istotną informacją nt. ilości dni pomiędzy poszczególnymi odczytami. W programie została dodana możliwość wydruku historii odczytów oraz funkcja kopiowania wybranych plików odczytów.

 

t03_.jpg


raport-ewidencja-pojazdu

Raport „Ewidencja pojazdu”

Na raporcie „Ewidencja pojazdu” została wprowadzona zmiana zasad wykazywanych okresów użytkowania pojazdów. Dotychczas w przypadku, gdy kierowca użytkował pojazd kilka razy na raporcie każdy pojazd był wykazywany pojedynczo wraz z datą pierwszego i ostatniego użycia. Po wprowadzonej zmianie wykazywane jest każde użycie pojazdu osobno wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia użytkowania. Report dostarcza szybką i dokładną historię pojazdów prowadzonych przez wybranych kierowców. Wykaz taki jest również często wymagany w trakcie kontroli inspekcji.

 

t02_.jpg


Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook