en

ZMIANY W WERSJACH

zmiana-wygladu

Zmiana wyglądu

W nowej wersji zmieniono wygląd głównego okna programu oraz wygląd okna ustawień. Domyślnie zostało ukryte boczne menu. Zamiast niego rozbudowano górny pasek narzędzi, który teraz można także umieścić po lewej lub prawej stronie ekranu. Uproszczono również tworzenie własnych skrótów, które można dodać operując bezpośrednio na pasku narzędziowym.

 

4trans-zmiany1a

 


uproszczono-wyszukiwanie-danych-na-listach

Uproszczono wyszukiwanie danych na listach

Na listach zmieniono sposób korzystania z wyszukiwania wg frazy. Obok przycisku uruchomiającego wyszukiwanie umieszczono listę z wyborem kolumn do filtrowania.

4trans-zmiany2a


pozostale-zmiany

Pozostałe zmiany

  • Optymalizacja uruchamiania
  • Optymalizacja zmiany aktywnej firmy
  • Uproszczono przypisywanie kierowcy/pojazdu do grupy kierowców/pojazdów
  • Do wszystkich list dodano informację o ilości zaznaczonych rekordów
  • Na listach z podsumowaniem dodano możliwość kopiowania wartości podsumowania do schowka
  • Do listy komunikatów, która pojawia się przy uruchomieniu programu, dodano informację o przekroczeniu limitu rozmiaru bazy danych
  • Przy wyliczaniu terminów na podstawie przebiegów uwzględniono możliwość przekroczenia licznika km w pojeździe
  • Optymalizacja zapisywania i usuwania aktywności użytkowników
  • 4trans-zmiany3a


Zmiany w wersjach

Ostatnie wpisy

Facebook