• Polski
 • English
 • ZMIANY W WERSJACH

  samozatrudnienieumowa-cywilnoprawna

  Samozatrudnienie/umowa cywilnoprawna

  W związku ze zmianą ustawy o czasie pracy kierowców w najnowszej wersji programu zostały dodane następujące zmiany:

  • Została wprowadzona automatyczna analiza naruszeń:
   • Przekroczenie przeciętnego dopuszczalnego tygodniowego czasu pracy (15/8.2),
   • Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy w tygodniu (15/8.2),
   • Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy bez przerwy (8.4),
   • Przekroczenie limitu 10 godzin czasu pracy w porze nocnej;
  • Został dodany nowy raport „Rejestr czasu pracy Art. 25 UoCPK”, który umożliwia generację ewidencji czasu pracy dla kierowców nie pozostających w stosunku pracy.
  • W oknie edycji kierowcy dodano opcję: samozatrudnienie/umowa cywilnoprawna;
  • W opcja analizy naruszeń zostały dodane opcje umożliwiające włączenie lub wyłączenie generacji nowych naruszeń.

  podsumowanie-okresu-rozliczeniowego

  Podsumowanie okresu rozliczeniowego

  Podsumowanie okresu rozliczeniowego Na podglądzie wydruku raportu zmieniono listę nadgodzin. Nadgodziny podzielono na grupy:

  • Godziny nadliczbowe do wypłaty;
  • Godziny nadliczbowe oddane;
  • Godziny nadliczbowe przeniesione – nieoddane;
  • Godziny nadliczbowe razem;

  Każda grupa zawiera następujące pozycje:

  • Suma godzin nadliczbowych 50% podstawy;
  • Suma godzin nadliczbowych 100% podstawy;
  • Suma godzin nadliczbowych 50% dodatki;
  • Suma godzin nadliczbowych 100% dodatki;

  pobieranie-danych-tachoreader-combo

  Pobieranie danych – TachoReader Combo

  Na nośniku danych urządzenia dodano katalogi: „CARD” i „TACHO”, w których odpowiednio będą przechowywane pliki pobrane z karty i tachografu cyfrowego:

  • w programie podczas pobierania danych z urządzenia będą pokazane pliki ze wszystkich źródeł;

  W nazwie pliku zmieniono zapis godziny utworzenia pliku z czasu UTC na czas lokalny:

  • czas lokalny będzie oznaczony literą: „L” na końcu nazwy pliku: np. „Jan_Kowalski_20130620083543L.DDD”;

  nowa-ewidencja-czasu-pracy-zgodna-z-nowymi-wytycznymi-pip

  Nowa ewidencja czasu pracy zgodna z nowymi wytycznymi PIP

  • Wprowadzono ewidencję czasu pracy analogiczną do zmienionej ewidencji stosowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, dzięki czemu Klient dysponuje ewidencją zgodną z najnowszymi wytycznymi PIP
  • Zmieniono układ graficzny ewidencji zwiększając tym samym jej czytelność i funkcjonalność
  • Dodano szereg opcji uwzględniających przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców, dzięki czemu Klient otrzymuje gwarancję poprawności wykazywanych składników zaliczanych do czasu pracy kierowców

  zmiany311-1a  zmiany311-1bzmiany311-1c


  zmiany-w-delegacjach-wynikajace-z-nowego-rozporzadzenia-o-podrozach-sluzbowych

  Zmiany w delegacjach wynikające z nowego rozporządzenia o podróżach służbowych

  • Wprowadzono nowe stawki za diety oraz limity rachunków za noclegi wynikające z rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
  • Wprowadzono zmiany określone w nowym rozporządzeniu mające wpływ na wysokość naliczanych należności z tytułu delegacji pracownika.

  zmiany311-2a zmiany311-2b


  nowa-wersja-kalendarza-ciaglosci-danych

  Nowa wersja kalendarza ciągłości danych

  • Wprowadzono szczegółowy wykres czynności, dzięki któremu Klient otrzymuje szybką informację o czynnościach kierowcy oraz ich typie (wykresówka, dane cyfrowe lub dane na pojazdach poniżej 3,5 tony)
  • Dodano kolorystycznie wyróżnienie wskazujące okresy braku danych oraz możliwość oznaczenia wszystkich typów nieobecności zwiększając funkcjonalność kalendarza i przydatność w codziennej pracy.

  zmiany311-3azmiany311-3b


  nowe-opcje-generacji-zaswiadczen

  Nowe opcje generacji zaświadczeń

  • Dodano nowe opcje generacji zaświadczeń usprawniające proces dodawania zaświadczeń na wymagane okresy zgodnie z art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców:
   • generuj zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których kierowca prowadził pojazd wyłączony z rozporządzenia 561/2006 lub AETR
   • generuj zaświadczenia na okresy pracy pomiędzy odpoczynkami dziennymi
   • generuj zaświadczenia na okresy pomiędzy odpoczynkami dziennymi, w których pracownik pozostawał gotowości
   • uwzględniaj nieobecności określone w module Rozliczenia wg dób pracowniczych

  zmiany311-4a


  powiazanie-wystawianych-zaswiadczen-i-tarcz

  Powiązanie wystawianych zaświadczeń i tarcz

  • W przypadku operacji na tarczach lub na zaświadczeniach program automatycznie edytuje, dodaje lub usuwa powiązane tarcze, dzięki czemu została zwiększona spójność wprowadzonych danych oraz zostało zmniejszone ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych lub zdublowanych danych.

  zmiany311-5azmiany311-5b


  tworzenie-delegacji-na-wykresie-miesiecznym

  Tworzenie delegacji na wykresie miesięcznym

  • Wprowadzono opcję automatycznego generowania delegacji na podstawie wprowadzonych danych co znacznie usprawnia pracę na systemie
  • Dodano opcje przyśpieszające pracę użytkownika, które umożliwiają włączenie trybu oznaczania odpoczynków na bazie oraz szybkie oznaczenia odpoczynków powyżej określonej długości.

  zmiany311-6azmiany311-6b


  pozostale-zmiany-2

  Moduł TachoScan® pozostałe zmiany

  • NOWOŚĆ – Dodano mechanizm umożliwiający pobieranie plików cyfrowych (pochodzących z odczytów karty kierowcy i/lub tachografu) z systemu Helpten.
  • Na oknie naruszeń zostało dodane pole z podsumowaniem kwoty wykazanych kar. Dzięki zmianie suma kar jest dostępna od razu na oknie naruszeń bez konieczności generacji raportu naruszeń.
  • Na komunikatach wykazujących nachodzące zdarzenia i/lub nachodzące tarcze została dodana opcja otwierania wykazanych danych po zamknięciu komunikatu.
  • Wprowadzono możliwość określania drugiego konwojenta dla wprowadzonych wykresówek lub dni odczytanych z karty kierowcy. Dzięki wprowadzonej zmianie istnieje możliwość przypisania wprowadzanych wykresówek i danych cyfrowych do kierowcy oraz dwóch konwojentów. Dotychczas w systemie istniała możliwość przypisania danych do kierowcy i jednego konwojenta.
  • W ustawieniach analizy naruszeń została dodana opcja „Rozpoczynaj analizę naruszeń [4] tygodni(e) przed wybranym okresem”, umożliwiająca zmianę okresu analizy odpoczynków tygodniowych.
  • W opisie naruszenia „(13.15) Brak wymaganych wpisów na wykresówce” zostały wypisane pola, które nie zostały wypełnione przez kierowcę.
  • Na raporcie „Zestawienie aktywności tachografu cyfrowego” zostały dodane pola i kolumny „OUT” oraz „Prom/Pociąg”.
  • Na raporcie terminów odczytów i ważności zostały dodane opcje umożliwiające sortowanie pozycji wg daty następnego odczytu i daty ważności lub wg nazwiska kierowcy i numeru rejestracyjnego samochodu.
  • Na liście tarcz oraz na liście danych z tachografu zostały dodane kolumny określające początkowy i końcowy stan licznika.
  • Zostały dodane zmiany w opisie aktywnego zdarzenia oraz pól podsumowania czynności kierowcy na wykresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.
  • Na oknie edycji wykresówki w zakładce „Podgląd odczytu” została dodana opcja „Dodaj automatycznie punkty km”. Nowa opcja automatycznie generuje punkty km wg ilości kilometrów wynikających z wprowadzonych stanów licznika.

  Na raportach, w których wykazane są stany licznika (początkowy i końcowy) został dodany mechanizm, który w przypadku pustego stanu licznika pobiera wartość z poprzedniej lub następnej tarczy. Wykazana wartość na raporcie jest uwzględniana w obliczenia i przedstawiona jest czcionką w kolorze fioletowym.


  Zmiany w wersjach

  Ostatnie wpisy

  Facebook