• Polski
 • English
 • Projekt „Zastosowanie sztucznej inteligencji w rozwiązaniach optymalizacyjnych dla transportu ciężarowego” w ramach Podziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

  Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej na międzynarodową skalę modułów Ecodriving i ETA (Estimated Time of Arrival) oferowanych w formie nowych funkcjonalności zintegrowanych w Inteligentny System Zarządzania Transportem.

  Efektem projektu będzie rozbudowany o nowe funkcjonalności zaawansowany system teleinformatyczny z obszaru telematyki, tj. łączący technologie telekomunikacyjne z informatyką, dedykowany branży transportu samochodami ciężarowymi. Zakres prac Projektu skupia się na opracowaniu nowych funkcjonalności systemu – ETA (ang. Estimated Time od Arrival, Przewidywany Czas Dojazdu) i Ecodriving (ekonomiczna jazda).

  Opracowywane w ramach Projektu funkcjonalności bazować będą na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, która na podstawie szeregu danych pobieranych z samochodów oraz z otoczenia (w szczególności różnych geoinformacji), będzie w czasie bieżącym wspierać kierowcę i firmę transportową w ekonomicznej i ekologicznej jeździe oraz pozwoli lepiej zarządzać czasem pracy kierowcy i samochodu (funkcja ETA). Stosowanie systemu przełoży się na optymalizację działania firm transportowych w zakresie oszczędności zasobów (paliwo, czas pracy, zużycie samochodu) i przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko (eko-jazda przekłada się na mniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie ograniczenie emisji spalin).

  Efekt Projektu skierowany jest do polskich i zagranicznych firm zajmujących się transportem samochodami ciężarowymi, które poszukują sposobu na optymalizację kosztów działalności. Rozwiązanie stanowi odpowiedź na zasadnicze potrzeby przewoźników – obniżenie kosztów prowadzonej działalności, zwiększenie terminowości dostaw, poprawę jakości kadr oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

  Istotą innowacji w Projekcie jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawiania ekonomiki jazdy kierowcy i przewidywania czasu realizacji zleceń transportowych oraz do jednoczesnej optymalizacji obu tych elementów. Zastosowane algorytmy pozwolą na zwracanie wyników działania w czasie rzeczywistym dzięki czemu użytkownicy będą mogli natychmiast optymalizować swoje działania – kierowca dostosowując styl jazdy, spedytor – odpowiednio zarządzając flotą pojazdów i zleceniami transportowymi.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.  Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

  Wartość projektu: 7 346 925.13 PLN

  Wkład z Funduszy Europejskich: 4 181 847.23 PLN

   

  Ostatnie wpisy

  Facebook