Wzrost płacy minimalnej w Polsce w 2018 roku.

Inelo Inelo
Aktualności

 

Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2018 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie o 5% i wyniesie 2100 zł. Aktualna minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona do 13,70zł.

Zgodnie z regułą określoną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że podnieśliśmy minimalne stawki o 5 procent” – powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia stawki minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej do dnia 15 września każdego roku.  Przed wydaniem Rozporządzenia projekt zyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Źródło: MPIPS.GOV.PL
 

 

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta