Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – podwójne karanie niekonstytucyjne

Inelo Inelo
Aktualności

 

TK orzekł, iż sytuacja, w której osoba ukarana karą pieniężną zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (taryfikatorem) miałaby następnie za ten sam czyn zostać pociągnięta również do odpowiedzialności karnej, na podstawie art. 271 § 1 kodeksu karnego, narusza zasadę ne bis in idem oraz zasadę proporcjonalnej reakcji państwa na naruszenie prawa.

Przykładem takiej sytuacji jest poświadczenie nieprawdziwych informacji w „Zaświadczeniu o działalności”, za które osoba ukarana zgodnie z taryfikatorem zawartym w UoTD, mogła być jeszcze pociągnięta do odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy.

 Po wyroku TK, pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo osoby, wobec której już wcześniej w związku z tym samym czynem wydana została decyzja administracyjna o nałożeniu kary pieniężnej, stanowiłoby przejaw podwójnego karania – niezgodnego w tym przypadku z konstytucją.

Więcej w komunikacie TK dostępnym [tutaj]

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta