• Polski
  • English
  • Koniec niejasności związanych z wypłatą ryczałtów noclegowych

    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po konsultacjach z Ministerstwem Finansów potwierdziło, że ryczałty noclegowe, które są uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych pracodawców lub umowach o pracę nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (US).

    Czytaj więcej

    Ostatnie wpisy

    Facebook