• Polski
  • English
  • Zmiany KE w transporcie drogowym przyniosą 1,4 mld euro oszczędności rocznie

    Komisja Europejska oszacowała, że zmiany wprowadzane w transporcie drogowym mogą przynieść nawet 1,4 mld euro oszczędności rocznie w latach 2025-2035. Korzyści wynikać będą głównie z wprowadzenia systemu eCall, dokładniejszej kontroli czasów jazdy oraz redukcji nielegalnych przewozów kabotażowych.

    Czytaj więcej

    Ostatnie wpisy

    Facebook