Czy podczas szkolenia okresowego w zakresie kwalifikacji zawodowych kierowcy jest wymagana część praktyczna (jazda)?

Przepisy z 6 kwietnia 2022 roku wskazują, że szkolenie okresowe kierowców musi uwzględnić przynajmniej po jednym module związanym z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych. Kiedy w myśl nowych regulacji moduł może zostać zakwalifikowany jako zajęcia praktyczne? Wyjaśnienie znajdziemy w rozdziale 3 Rozporządzenia: „Moduł, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się za zawierający zajęcia praktyczne, jeżeli co najmniej połowę zajęć stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych; ćwiczenia na placu manewrowym ośrodka szkolenia mogą być realizowane w grupie nie większej niż 10 osób”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Chcesz zadać dodatkowe pytanie w tym temacie?