Na jakie okresy można podzielić regularny dzienny odpoczynek kierowcy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006?

Podział wygląda następująco: minimum 3h + minimum 9h – w dobie 24h od zakończenia poprzedniego okresu odpoczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Chcesz zadać dodatkowe pytanie w tym temacie?