Czy kierowca wykonujący przewóz wyłącznie po terenie dróg niepublicznych (np. w porcie, na terenie budowy drogi) musi używać wykresówek/karty kierowcy?

Jeśli kierowca podlega bezpośrednio pod poniżej wymienione zwolnienie (związane z portem), to czas pracy rejestrowany jest w innej formie (np. jako ewidencja wejść/wyjść) i nie ma wówczas konieczności rejestracji pracy za pośrednictwem tachografu. Dotyczy to realizacji przewozów pojazdami używanymi wyłącznie na drogach wewnątrz obiektów, takich jak porty, obszary międzyportowe oraz terminale kolejowe.

Co do terenów, takich jak np. place budowy, temat nie jest bezpośrednio wskazany w katalogu zwolnień i warto mieć na uwadze fakt, że wyłączenia określone w art. 3 i art. 13 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 (WE) mogą nie mieć zastosowania w przypadku terenu budowy drogi, ponieważ zgodnie z definicją określoną w art. 4 lit. a ww. rozporządzenia „przewóz drogowy” oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy. Należy również pamiętać, że budowa drogi nie jest równoznaczna z jej utrzymaniem, do którego odnosi się zwolnienie wskazane w art. 13 ust. 1 lit h: pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, […] utrzymaniem i kontrolą dróg, […] nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem, nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Chcesz zadać dodatkowe pytanie w tym temacie?