Ruszył Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD)

Inelo Inelo
Aktualności

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami 30.11.2017 r. ruszył Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

Uruchomiono stronę internetową www.kreptd.gitd.gov.pl. Za jej pośrednictwem każdy może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym, danych z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Używając odpowiednich formularzy opracowanych przez GITD, rejestr będzie konsekwentnie uzupełniany przez Starostów o dane:

  • wydanych przez nich zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Do ewidencji, organy kontrolne, takie jak WITD, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, dyrektorzy izb celnych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg, będą przekazywać również dane o poważnych naruszeniach, których częstotliwość występowania w przedsiębiorstwie, może prowadzić do wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji,  które to zakończyć się może zawieszeniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencji). Zgodnie z przepisami organy te będą miały czas do 1 marca 2018 r. na przekazanie informacji do rejestru.

Założeniem KREPTD jest uzyskanie kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. System także pozwala na wymianę gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej w ramach systemu europejskiego – European Register of Road Transport Undertakings (ERRU)

Źródło:GITD

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta