Rozliczanie minimalnego wynagrodzenia na terytorium Francji

Inelo Inelo
Aktualności

flaga francuskaW związku ze zbliżającym terminem 1 lipca 2016 wejścia w życie francuskich przepisów nakładających obowiązek naliczania i wypłaty minimalnego wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Francji firma INELO, przy współpracy z kancelariami prawnymi i firmami rozliczającymi działającymi we Francji przygotowała zbiór zasad dotyczących rozliczania czasu pracy oraz dodatków.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami sposób rozliczania czasu pracy oraz dodatkowych składników w sposób znaczący odbiega od zasad, które obowiązują kierowców w naszym kraju. Wszystkie znane obecnie zasady rozliczania są implementowane w naszym oprogramowaniu, które podobnie jak w przypadku ustawy MILOG  w Niemczech będzie umożliwiało dokładne i w pełni zgodne z przepisami rozliczenie minimalnego wynagrodzenia za czas pracy we Francji.

Jak informuje Ambasada RP w Paryżu nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jednak przewozów tranzytowych.

Zgodnie z tymi przepisami pracodawca delegujący kierowców na teren Francji powinien spełnić następujące wymagania:

 1. Posiadanie przez kierowcę w pojeździe zaświadczenia o delegowaniu (sporządzonego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy) oraz umowy o pracę – oba dokumenty w języku francuskim
 2. Wyznaczenie przedstawiciela na terenie Francji, który będzie w stanie niezwłocznie udostępniać wymagane informacje w przypadku kontroli obejmujące w szczególności odcinki płac lub inne dokumenty zawierające:
  – stawkę godzinową brutto, w tym dodatki za nadgodziny przeliczone na euro,
  – okresy i godziny pracy z wyszczególnieniem godzin wypłacanych wg normalnej stawki oraz godzin objętych wyższą stawką,
  – urlopy i dni wolne oraz odnoszące się do nich wynagrodzenia.
  Uwaga! Przedstawiciel jest zobowiązany do okazania każdego dokumentu potwierdzającego faktyczną wypłatę naliczonego wynagrodzenia, kopię powołania przedstawiciela oraz tytuł układu zbiorowego, który obejmuje delegowanego pracownika.
 3. Wykazanie czasu pracy zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Francji z uwzględnieniem godzin równoważnych i nadliczbowych wypłacanych z dodatkiem 25% i 50% wg minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 9,67 Euro.
 4. W przypadku pracowników długodystansowych wyznaczenie amplitudy czasu pracy, która na określonych warunkach obejmuje również przerwy niezaliczane do czasu pracy.

Wg. przepisów francuskich pracowników delegowanych dotyczą również składniki wynagrodzenia oraz inne dodatki określone w krajowym układzie zbiorowym.

 1. Minimalna stawka godzinowa uzależniona od grupy zaszeregowania pracownika, w przypadku których stawka godzinowa wynosi od 9,68 do 10,00 Euro.
 2. Dodatek stażowy, który w zależności od długości pracy wynosi maksymalnie 8%.
 3. Naliczanie i wypłatę dodatków z tytułu pracy w porze nocnej, w niedziele i święta.
 4. Naliczanie diet z tytułu podróży służbowych w wysokości do 55,92  Euro za każdą dobę obejmującą zakwaterowanie i dwa posiłki.

Istotny jest fakt, że zastosowanie dla pracowników delegowanych wymienionych powyżej świadczeń wynikających z francuskich układów zbiorowych jest sprzeczne z przepisami prawa unijnego. Jednakże biorąc pod uwagę praktykę stosowaną przez służby francuskie, tak jak na przykład w przypadku przerw w załogach, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć zasad, które zostaną zastosowane w przypadku kontroli obejmujących minimalne wynagrodzenie za czas pracy na terytorium Francji. Z tego względu w programie zostaną dodane opcje umożliwiające rozliczanie wszystkich wymienionych powyżej składników.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/12″][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-info-circle” color=”green” size=”lg”][/vc_column][vc_column width=”11/12″][vc_column_text]

Szczegółowe informacje na temat obowiązków firm transportowych oraz rozliczenia czasu pracy zostaną omówione na szkoleniach z rozliczania i ewidencji czasu pracy organizowanych przez Inelo w całej Polsce.

 

Zapraszamy na stronę szkoleniadlatransportu.pl, gdzie znajdą Państwo terminy najbliższych szkoleń.

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_btn title=”Kliknij i dowiedz się więcej – Najbliższe terimny szkoleń ” color=”green” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fszkoleniadlatransportu.pl%2F%23post-813||”][/vc_column][/vc_row]

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta