Rok 2023 – czas nowych wyzwań dla branży TSL. Sprawdź, jakie zmiany czekają przewoźników

zmiany w transporcie drogowym 2023
Inelo Inelo
Aktualności

To już pewne – rok 2023 przyniesie dla branży TSL kolejne znaczące zmiany i dla wielu przedsiębiorców będzie rokiem nowych wyzwań. Część przepisów jest już oficjalnie opublikowana, druga w fazie projektów – już teraz warto sprawdzić, co czeka transport na przestrzeni następnych 12 miesięcy. W tym artykule prezentujemy najważniejsze zmiany z podziałem na kategorie.

Zmiany związane z rozliczaniem czasu pracy

 • Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej. Dla umów o pracę będzie obowiązywała nowa stawka miesięczna płacy minimalnej:
  • Od 1 stycznia 2023 r. – 3 490 zł;      
  • od 1 lipca 2023 r. – 3 600 zł, co daje podwyżkę o 590 zł względem obecnej płacy minimalnej, czyli niecałe 20%.

Dla innych umów (stawka godzinowa):

 • od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł;
  • od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł.

Nie nastąpi korekta składników możliwych do zaliczenia do płacy minimalnej. Zmiana ta jest już opublikowana w formie obowiązujących przepisów.

 • Podwyżka diet krajowych od 1 stycznia 2023 roku jest kolejną zmianą wynikającą z opublikowanych już przepisów. Od 1 stycznia podniesiona zostanie po raz kolejny stawka diety krajowej z 38 na 45 złotych za dobę. W związku z tym wzrosną również inne składniki zależne od diety np. ryczałt za nocleg do 67,50 zł. Więcej o zmianie diet krajowych i zagranicznych (od 29.11.2022r.) piszemy w artykule o zmianie stawek wysokości diet.
 • Zmiana wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
  Stawka przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia wzrośnie w 2023 roku z 5922 zł na 6935 zł, co stanowi wzrost o ponad 17%. Jest to jedna z ważniejszych obecnie kwot przy rozliczaniu wynagrodzeń kierowców, gdyż służy do odpowiedniego ustalenia podstawy oskładkowania. Zmianę tej kwoty komentowaliśmy m.in. w trakcie ostatnich webinarów Czas na transport – odcinek 9. Wszystkie webinary dostępne są na stronie wydarzeń inelo. Pomimo trwania procesu legislacyjny ustawy budżetowej, w której określona jest w/w kwota to ZUS potwierdził w oficjalnym komunikacie oraz w obwieszczeniu jej wysokość. Należy ją uwzględniać do kwot wypłacanych w nowym roku.
 • Zmiana stawek płacy w innych krajach. Podobnie jak w Polsce wiele krajów wprowadza podwyższenie stawek wymaganej płacy na przełomie roku. Takie podwyżki ogłoszono już m. in. we Francji (11,27 euro), Austrii (zmiana stawek w układzie zbiorowym transportu rzeczy), Holandii, Norwegii czy na Węgrzech.

Oprogramowanie 4Trans w najnowszej wersji, wraz z zainstalowanymi poprawkami (HF) zawiera już zaktualizowane stawki płacy minimalnej, diet oraz płac zagranicznych. Wkrótce w przeliczeniu netto-brutto zostanie także zaktualizowana kwota przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia.

Nowe wymogi dla przewoźników

 • Konieczność spełnienia nowych warunków dotyczących bazy eksploatacyjnej polegających na posiadaniu miejsc postojowych w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 ilości zgłoszonych pojazdów. Maksymalnie do 15 stycznia 2023 roku wszyscy przewoźnicy powinni takie informacje zgłosić. W przypadku, gdy organem wydającym zezwolenie jest GITD właściwą bazę należy zgłosić na druku OB. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie gov.pl .
 • Konieczność złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia oraz informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych. Przewoźnicy są zobowiązani do przekazywana tych informacji do 31 marca 2023 r. do organu wydającego zezwolenie.  W przypadku, gdy zezwolenie było wydane przez GITD wzór oświadczenia został opublikowany w komunikacie nr. 1/2023.

Nowe tachografy już od sierpnia 2023 roku

Od 21 sierpnia 2023 roku w nowych pojazdach, zarejestrowanych po tej dacie, będzie obowiązek montażu najnowszych tachografów inteligentnych 2-giej generacji. Jest to pierwszy etap wdrażania nowych tachografów. Kolejna będzie obowiązkowa wymiana tachografów w transporcie międzynarodowym poczynając od najstarszych tachografów do końca 2024 roku oraz wymiana wszystkich tachografów w transporcie międzynarodowym najpóźniej do 20 sierpnia 2025 roku. O szczegółach wymiany i funkcjach nowych tachografów wspominamy m.in. w relacji z ostatniego spotkania Tachograf Forum.

Pozostałe nadchodzące zmiany w 2023 roku

 • Trwają prace nad zmianami w kodeksie pracy dotyczącymi m.in. możliwości kontroli trzeźwości przez pracodawców oraz wdrożenia dyrektywy o przejrzystych warunkach pracy.
 • eTOLL od początku nowego roku wchodzą w życie nowe stawki opłat za drogi. Dodatkowo zapowiedziane zostało rozszerzenie sieci dróg płatnych w Polsce w pierwszym kwartale 2023 roku.
 • Możliwe zmiany stawek płac zagranicznych.
 • Opublikowanie rozporządzenia technicznego dotyczącego eFTI, czyli platform do wymiany danych elektronicznych dotyczących transportu, co będzie kolejnym krokiem do wprowadzenia powszechnie elektronicznych listów przewozowych (eCMR).
 • Zmiany dotyczące dostępu do rynku w Wielkiej Brytanii.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta