RELACJA Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „MANIPULACJE TACHOGRAFEM A BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”!

Inelo Inelo
Aktualności

EUROPA O MANIPULACJACH W TRANSPORCIE

16 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez firmę Inelo, międzynarodowa konferencja na temat: „Manipulacje tachografem a bezpieczeństwo na drodze”.

Niezwykłe w skali europejskiej wydarzenie, nad którym patronat objęły Komisja Europejska i Główny Inspektorat Transportu Drogowego, dotyczyło problemu z jakim zmagają się nie tylko polskie firmy transportowe. Konferencja służyła wymianie doświadczeń między służbami kontrolnymi państw europejskich oraz zwiększeniu świadomości konsekwencji manipulacji dla kierowców, przedsiębiorców i dla społeczeństwa. W centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego zgromadziło się 290 gości, wśród nich eksperci i przedstawiciele służb kontrolnych m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Norwegii, Finlandii, Danii, Turcji i z Polski. Z prelekcją wystąpili: Bernardo Martinez de Miguel, reprezentant Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), Veronica Pampa (ISCTR w Rumunii), Dariusz Ciereszko (GITD w Polsce), Chris Dooley (Policja w Wielkiej Brytanii), Meelis Moor (Policja w Estonii), Helfried Gössel (Niezależny Ekspert, wieloletni pracownik policji niemieckiej), Małgorzata Stocerz (Inelo), Piotr Żółty (Inelo).

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Bernardo Martinez de Miguel – Komisja Europejska

Prelekcja Pana Bernarda Martineza skupiała się głównie na ustawodawstwie Unii Europejskiej dotyczącym tachografów. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Historia wprowadzania kolejnych wersji tachografów
 • Istotne informacje dotyczące statystyk służb kontrolnych – szacuje się, że 30‑35% danych tachografów jest zmanipulowanych
 • Inteligentny tachograf: Rozporządzenie (WE) nr 165/2014 – ogólna specyfikacja techniczna
 • Terminy dotyczące przyjęcia specyfikacji technicznej do inteligentnych tachografów – marzec 2016
 • Zalecenie Komisji w sprawie wytycznych dot. najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania prawa

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row]

Dariusz Ciereszko – GITD w Polsce

Prelekcja Pana Dariusza Ciereszko dotyczyła głównie manipulacji w tachografach oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Metody wykrywania manipulacji przez GITD
 • Przykłady manipulacji
 • Statystyki wykrytych manipulacji w 2013 i 2014 roku – ponad 12 tys. ujawnionych manipulacji
 • Negatywny wpływ manipulacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego – przykłady wypadków, których powodem były manipulacje
 • Konsekwencje związane z wykrytymi manipulacjami

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row]

Veronica Pampa – ISCTR w Rumunii

Prelekcja Pani Veronici Pampa dotyczyła głównie manipulacji w tachografach. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Charakterystyka ISCTR – zakres obowiązków, podział terytorialny
 • Metody wykrywania manipulacji przez ISCTR
 • Statystyki wykrytych manipulacji w 2014 i 2015 roku – dwukrotny wzrost wykrywanych manipulacji w pierwszym kwartale 2015 w stosunku do pierwszego kwartału 2014, po wdrożeniu TachoScan Control, 80% manipulacji dotyczy użycia kart kierowców, wykresówek oraz tachografów
 • Przykłady wykrytych manipulacji

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row]

Chris Dooley – Policja w Wielkiej Brytanii

Prelekcja Pana Chrisa Dooley’a dotyczyła głównie manipulacji w tachografach oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo na drodze. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Informacja na temat Policji w Wielkiej Brytanii – zakres obowiązków, agencje partnerskie
 • Możliwe sankcje i konsekwencje łamania przepisów
 • Przykłady wykrytych manipulacji
 • Negatywny wpływ manipulacji na bezpieczeństwo na drodze – przykłady wypadków, których powodem były manipulacje

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row]

Meelis Moor – Policja w Estonii

Prelekcja Pana Meelisa Moor’a dotyczyła głównie manipulacji w tachografach oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo na drodze. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Informacja na temat Policji w Estonii – zakres terytorialny, charakterystyka, obowiązki
 • Przykłady wykrytych manipulacji oraz urządzeń służących do manipulacji
 • Statystyki wykrytych manipulacji w 2014 roku
 • Sankcje grożące za wykryte manipulacje
 • Negatywny wpływ manipulacji na bezpieczeństwo na drodze – film demonstrujący w jaki sposób manipulacje tachografem wpływają na zachowanie pojazdu na drodze

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row]

Helfried Gössel (Niezależny Ekspert, wieloletni pracownik policji niemieckiej)

Prelekcja Pana Helfrieda Gössel dotyczyła głównie manipulacji w tachografach, sankcji jakie przewiduje prawo niemieckie za wykryte manipulacje oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo na drodze. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Krótka charakterystyka Policji niemieckiej – zakres obowiązków, zakres terytorialny
 • Co się dzieje kiedy występują manipulacji przy użyciu magnesu? – konsekwencje dla pojazdu, wpływ na bezpieczeństwo na drodze
 • Narzędzia wykrywania manipulacji
 • Sankcje dla kierowcy i przedsiębiorstwa w przypadku wykrycia manipulacji

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row]

Małgorzata Stocerz – Inelo

Prelekcja Pani Małgorzaty Stocerz miała na celu przybliżenie tematu wykrywania i konsekwencji manipulacji. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Główne sposoby wykrywania manipulacji w różnych krajach
 • Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące sposobów kontroli na drogach i w firmach
 • Wpływ manipulacji na bezpieczeństwo na drodze
 • Konsekwencje wykrycia manipulacji
 • Sankcje finansowe wykrycia manipulacji w różnych krajach – kary dla kierowców do 5 000€, a dla firm nawet do 88 000 € w zależności od kraju

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row]

Piotr Żółty – Inelo

Prelekcja Pana Piotra Żółtego dotyczyła głównie rodzajów manipulacji oraz najnowszych zmian w prawie dotyczących możliwości utraty dobrej reputacji, a w konsekwencji nawet cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku wykrycia manipulacji. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Główne rodzaje wykrywanych manipulacji – przykłady z różnych krajów tj.:

– Jazda bez karty

– Jazda na karcie nieprawidłowej

– Krótkie podjazdy

– Magnesy, wyłączniki napięcia oraz inne urządzenia manipulujące

– Nielegalne kalibracje

 • Najnowszych zmian w prawie dotyczących możliwości utraty dobrej reputacji, również w przypadku wykrycia manipulacji w innych krajach Unii Europejskiej.

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space height=”32px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

GALERIA

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gallery type=”flexslider_slide” interval=”0″ images=”3097,3099,3100,3101,3103,3116,3118,3120,3121,3122,3123,3146″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self”][/vc_column][/vc_row]

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta