Przewoźnicy apelują o zmiany w systemie wynagradzania kierowców

Inelo Inelo
Brak kategorii

Przewoźnicy apelują o pilne rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie wynagradzania kierowców w związku z pakietem mobilności

Aż cztery organizacje zrzeszające przewoźników (TLP, ZMPD, OZPTD PIGTSiS), wspólnymi siłami apelują do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań mających na celu zmiany w polskim prawie, które dostosują system wynagradzania kierowców do zapisów pakietu mobilności. Przewoźnicy domagają się wprowadzenia takich rozwiązań, które zrekompensują przewidywany wzrost kosztów pracowniczych, oraz które nie spowodują spadku konkurencyjności polskich przewoźników drogowych w UE po wejściu w życie kolejnych przepisów pakietu mobilności.

Zmiany związane z delegowaniem i wymaganym zagranicznym wynagrodzeniem dla kierowców z polskich firm w przewozach cross-trade (tzw. przerzutach) oraz w kabotażu zaczną obowiązywać już za niespełna 14 miesięcy, czyli od lutego 2022 roku. Szczególnie dużym zagrożeniem jest brak możliwości zaliczania diet o ryczałtów do zagranicznego wynagrodzenia, co bez zmian w polskim prawie spowoduje znaczny wzrost kosztów pracowniczych (w skrajnych przypadkach nawet o 100%) i znacznie zmniejszy konkurencyjność polskich na europejskim rynku.

Więcej można przeczytać w oficjalnym 3-stronicowym piśmie

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta