Technik elektronik pracownik ds. montażu i serwisu urządzeń

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Rodzaj: praca stacjonarna w siedzibie firmy

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się międzynarodową firmą IT, dostarczającą najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne na rynek usług transportowych w Polsce oraz w Europie. Nasze zespoły IT projektują i tworzą produkty dostępne na wszystkie najważniejsze platformy, od systemów desktopowych poprzez rozbudowane panele webowe, aż po rozwiązania mobilne i systemy wbudowane.

Dołączając do grona najlepszych specjalistów w branży IT, dasz sobie szansę na ciekawy rozwój zawodowy. Weźmiesz udział w powstawaniu oryginalnych rozwiązań o wysokim stopniu złożoności przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi z obszarów big data, usług chmurowych czy sztucznej inteligencji.OBOWIĄZKI:

 • montaż urządzeń elektronicznych,
 • serwis urządzeń elektronicznych,
 • prowadzenie dokumentacji i rejestrów wewnętrznych,
 • walidacja i testy podzespołów elektronicznych,
 • współpraca przy tworzeniu i rozwoju nowych produktów.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane kierunkowe techniczne,
 • znajomość podstaw elektroniki,
 • umiejętność lutowania SMD i THT,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • uczciwość, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

DODATKOWE ATUTY:

 • doświadczenie w firmie produkcyjnej,
 • doświadczenie w serwisowaniu urządzeń elektronicznych,
 • umiejętność czytania i rozumienia schematów elektronicznych,
 • umiejętność diagnozowania i serwisowania urządzeń elektronicznych,
 • prawo jazdy kat. B.

ZAPEWNIMY CI:

 • współudział w produkcji nowoczesnych urządzeń elektronicznych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w serwisie urządzeń elektronicznych,
 • współpracę w oparciu o umowę o pracę lub B2B w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 • możliwość pracy hybrydowej (częściowej pracy zdalnej).
 • ciekawe wyzwania powiązane z przedsiębiorczym i nowoczesnym podejściem firmy.
 • świetną atmosferę pracy w partnerskim zespole.
 • nowoczesne narzędzia pracy.
 • szkolenia
 • pakiet dodatkowych benefitów: kartę FitProfit, opiekę medyczną, ubezpieczenia grupowe, świadczenia socjalne.

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoje umiejętności!
Oferty zawierające cv, list motywacyjny, zdjęcie prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja_it@inelo.pl

Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

• przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

• prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta