Scrum Master

Główna siedziba firmy: Bielsko-Biała


Miejsce pracy: praca hybrydowa (głównie zdalna)

OPIS TWOJEGO STANOWISKA:

Twoja praca polegała będzie głównie na rozwijaniu i wspieraniu zespołów scrumowych.

Jeśli wiesz, że dzięki obserwacji i ścisłej współpracy z ludźmi potrafisz wznieść ich na wyżyny możliwości, wesprzeć w realizacji podjętych celów, podtrzymać ich wysoką motywację i zaangażowanie oraz zadbać o świadomą odpowiedzialność za realizację podjętych zadań to mamy dla Ciebie idealne stanowisko w naszej organizacji. Jeśli czujesz, że sobie poradzisz, aplikuj!

WYMAGAMY:

 • kilkuletniego doświadczenia w pracy jako Scrum Master,
 • praktycznej znajomości i rozumienia reguł Scrum,
 • rozwiniętych umiejętności miękkich (komunikacja, uważność, rozwiązywanie konfliktów, asertywność),
 • rozumienia, na poziomie co najmniej ogólnym, procesu tworzenia oprogramowania,
 • doświadczenia w pracy w rozproszonych i zdalnych zespołach realizujących złożone projekty informatyczne.

DODATKOWE ATUTY:

 • przeprowadzona udana transformacja agile przynajmniej kilku zespołów,
 • certyfikat PSM 1 oraz PSM 2

TWOJE OBOWIĄZKI:

 • wspieranie zespołów deweloperskich w codziennej pracy w Scrum,
 • wsparcie zespołów w procesie samoorganizacji,
 • ciągłe doskonalenie i poprawa jakości pracy zespołów,
 • wsparcie dla Product Ownerów w prawidłowym wypełnianiu ich roli.

ZAPEWNIMY CI:

 • wynagrodzenie rynkowe adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • możliwość ciągłego rozwoju – pracę nad ciekawymi projektami w dynamicznym środowisku,
 • pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość pracy z dowolnego miejsca,
 • prywatną opiekę medyczną w PZU Zdrowie,
 • wyjazdy na szkolenia i konferencje branżowe,
 • opłacane przez firmę lekcje języka angielskiego,
 • dobrą atmosferę pracy, zrozumienie, otwartość i przejrzystość na każdym poziomie.

KIM NIE POWINIEN BYĆ SCRUM MASTER:

 • kierownikiem projektu,
 • skrybą i sekretarką zespołu,
 • szefem zespołów.

Jeśli interesuje Cię jedną z trzech powyższych ról to nie aplikuj 🙂 w przeciwnym razie
dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami swoje umiejętności!

Oferty zawierające cv, list motywacyjny oraz zdjęcie prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja_it@inelo.pl

Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

• przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

• prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta

  (22) 113 40 60