Samodzielny Księgowy

 • śląskie Bielsko-Biała
 • umowa o pracę
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • pełny etat
 • praca hybrydowa

Twój zakres obowiązków

 • Księgowanie dokumentów w ujęciu statutowym – IFRS oraz podatkowym w zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości (VAT i CIT).
 • Czynny udział w zamknięciu miesiąca w tym kontrola dokumentacji ewidencjonowanej przez dział księgowości.
 • Generowanie złożonych raportów finansowych, zgodnie ze standardami IFRS (miesięcznie, kwartalnie i rocznie).
 • Czynny udział w sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego oraz w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.
 • Identyfikacja i dostarczanie kluczowych danych finansowych w celu umożliwienia podejmowania decyzji na wyższym szczeblu kierowniczym.
 • Zapewnienie wdrożenia zmian i zrozumienia polityki finansowej i procedur zgodnie z przepisami i zasadami organizacji.Zapewnienie kontroli wewnętrznej, odgrywanie wiodącej roli w ograniczaniu ryzyka podatkowego.

Nasze wymagania

 • Minimum 3-5 lat doświadczenia w księgowości, w tym przynajmniej w części w spółkach stosujących IFRS na podobnym stanowisku.
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie rachunkowości lub finansów
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS)
 • Umiejętności analityczne, samodzielność, rzetelność,
 • Umiejętności przekładania /zrozumienia, w jaki sposób procesy operacyjne łączą się ze sprawozdaniami finansowymi.
 • Silne werbalne i pisemne umiejętności komunikacyjne.
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office, w szczególności Excel oraz sytemu ERP (pracujemy w Enova – doświadczenie mile widziane)

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dobrze prosperującej firmie, obecnej od 20 lat na rynku w Polsce i 15 lat na rynkach zagranicznych.
 • Profesjonalne szkolenie przygotowujące do pracy jak również podnoszące kwalifikacje.
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy w modelu hybrydowym w zależności od wymagań biznesowych.
 • Świetną atmosferę pracy w partnerskim i wspierającym zespole.Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Pakiet dodatkowych benefitów: kartę FitProfit, opiekę medyczną, ubezpieczenia grupowe, świadczenia socjalne.
 • Pracę jednozmianową od poniedziałku do piątku.
 • Elastyczne godziny pracy.Ciekawe wyzwania powiązane z przedsiębiorczym i nowoczesnym podejściem.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoje umiejętności!

Oferty zawierające cv prosimy kierować na adres e-mail: hr@inelo.pl

Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

• przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

• prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta