• Polski
 • English
 • Nasze doświadczenie kreowane na przestrzeni ostatniej dekady sprawia, że jesteśmy partnerem godnym zaufania, a nasz profesjonalizm zaowocował otrzymaniem już po raz szósty z rzędu Gazeli Biznesu 2016 – wyróżnienia przyznawanego firmom cieszącym się nieskazitelną reputacją i uczciwością wobec pracowników, kontrahentów i Klientów.

  Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

  Scrum Master

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Rodzaj: praca stacjonarna/zdalna

  OPIS TWOJEGO STANOWISKA:

  Twoja praca polegała będzie głównie na rozwijaniu i wspieraniu zespołów scrumowych.

  Jeśli wiesz, że dzięki obserwacji i ścisłej współpracy z ludźmi potrafisz wznieść ich na wyżyny możliwości, wesprzeć w realizacji podjętych celów, podtrzymać ich wysoką motywację i zaangażowanie oraz zadbać o świadomą odpowiedzialność za realizację podjętych zadań to mamy dla Ciebie idealne stanowisko w naszej organizacji. Jeśli czujesz, że sobie poradzisz, aplikuj!

  WYMAGAMY:

  • kilkuletniego doświadczenia w pracy jako Scrum Master,
  • praktycznej znajomości i rozumienia reguł Scrum,
  • rozwiniętych umiejętności miękkich (komunikacja, uważność, rozwiązywanie konfliktów, asertywność),
  • rozumienia, na poziomie co najmniej ogólnym, procesu tworzenia oprogramowania,
  • doświadczenia w pracy w rozproszonych i zdalnych zespołach realizujących złożone projekty informatyczne.

  DODATKOWE ATUTY:

  • przeprowadzona udana transformacja agile przynajmniej kilku zespołów,
  • certyfikat PSM 1 oraz PSM 2

  TWOJE OBOWIĄZKI:

  • wspieranie zespołów deweloperskich w codziennej pracy w Scrum,
  • wsparcie zespołów w procesie samoorganizacji,
  • ciągłe doskonalenie i poprawa jakości pracy zespołów,
  • wsparcie dla Product Ownerów w prawidłowym wypełnianiu ich roli.

  ZAPEWNIMY CI:

  • wynagrodzenie rynkowe adekwatne do umiejętności i doświadczenia
  • możliwość ciągłego rozwoju – pracę nad ciekawymi projektami w dynamicznym środowisku,
  • pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie,
  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość pracy z dowolnego miejsca,
  • prywatną opiekę medyczną w PZU Zdrowie,
  • wyjazdy na szkolenia i konferencje branżowe,
  • opłacane przez firmę lekcje języka angielskiego,
  • dobrą atmosferę pracy, zrozumienie, otwartość i przejrzystość na każdym poziomie.

  KIM NIE POWINIEN BYĆ SCRUM MASTER:

  • kierownikiem projektu,
  • skrybą i sekretarką zespołu,
  • szefem zespołów.

  Jeśli interesuje Cię jedną z trzech powyższych ról to nie aplikuj 🙂 w przeciwnym razie
  dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami swoje umiejętności!

  Oferty zawierające cv, list motywacyjny oraz zdjęcie prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja_it@inelo.pl

  Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Technik elektronik pracownik ds. montażu i serwisu urządzen

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała / zdalnie

  Rodzaj: praca hybrydowa (możliwość częściowej pracy zdalnej w okresie epidemii)

  OBOWIĄZKI:

  • montaż urządzeń elektronicznych,
  • serwis urządzeń elektronicznych,
  • prowadzenie dokumentacji i rejestrów wewnętrznych,
  • walidacja i testy podzespołów elektronicznych,
  • współpraca przy tworzeniu i rozwoju nowych produktów.

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane kierunkowe techniczne,
  • znajomość podstaw elektroniki,
  • umiejętność lutowania SMD i THT,
  • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
  • dobra organizacja własnej pracy,
  • uczciwość, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
  DODATKOWE ATUTY:
  • doświadczenie w firmie produkcyjnej,
  • doświadczenie w serwisowaniu urządzeń elektronicznych,
  • umiejętność czytania i rozumienia schematów elektronicznych,
  • umiejętność diagnozowania i serwisowania urządzeń elektronicznych,
  • prawo jazdy kat. B.

  ZAPEWNIMY CI:

  • zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej na rynku pozycji,
  • współudział w produkcji nowoczesnych urządzeń elektronicznych,
  • możliwość zdobycia doświadczenia w serwisie urządzeń elektronicznych,
  • możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwoju zawodowego,
  • pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie, elastyczne godziny pracy,
  • prywatną opiekę medyczną „TU Zdrowie”,
  • możliwość poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowego na szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • opłacane przez firmę lekcje języka angielskiego,
  • dobra atmosfera w pracy – racjonalne podejście, zrozumienie, otwartość, szczerość i przejrzystość na każdym poziomie.

  Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoje umiejętności!
  Oferty zawierające cv, list motywacyjny, zdjęcie prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja_dpe@inelo.pl

  Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_dpe@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Tester Web (senior)

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała (obecnie 100% zdalnie)

  Opis stanowiska:

  Twoja praca polegała będzie na dbaniu o jakość powierzonego oprogramowania, utrzymaniu go w stanie zgodnym z wymaganiami klienta, sprawdzaniem zgodności z otrzymaną dokumentacją oraz pilnowaniem procesu naprawy błędów. Dodatkowo ważnym elementem będzie rozwój automatyzacji testów oraz utrzymanie istniejących już skryptów testowych.

   

  Wymagania:

  • doświadczenie w pisaniu testów automatycznych opartych na środowisku webowym,
  • znajomość w praktyce HTML oraz CSS,
  • znajomość narzędzi developerskich w CHROME, Firebuga,
  • znajomość SELENIUM, WebDriver,
  • znajomość GIT,
  • znajomość narzędzi do raportowania błędów,
  • znajomość architektury REST,
  • podstawowa znajomość języka JAVA
  • znajomość MySQL w stopniu pozwalającym na pisanie zapytań w środowisku testowym oraz odpytań baz w środowisku produkcyjnym.

   

  Dodatkowe atuty:

  • doświadczenie w pracy z środowiskami ciągłej integracji,
  • znajomość frameworka AGILE Scrum,
  • znajomość baz NoSQL,
  • znajomość RabbitMQ,
  • Znajomość JIRA oraz X-Ray,
  • umiejętność pisania własnych skryptów przeszukujących zasoby baz danych w poszukiwaniu anomalii w danych,
  • znajomość RestAssured, Guzzle,
  • umiejętność pracy z systemem Linux,
  • znajomość frameworka Protractor,
  • znajomość języka JavaScript.

   

   Zapewniamy:
  • zatrudnienie w oparciu o UoP lub B2B,
  • jasna ścieżka kariery – matryca kompetencji,
  • zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej na rynku pozycji,
  • pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie,
  • szkolenie z języka angielskiego na terenie firmy,
  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość częściowej pracy zdalnej,
  • prywatną opiekę medyczną „TU Zdrowie”,
  • pracę w kompetentnym zespole doświadczonych testerów,
  • możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwoju zawodowego na szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • zdrowe podejście, zrozumienie, otwartość, szczerość i przejrzystość na każdym poziomie,
  • świeże owoce i napoje w kuchni do dyspozycji pracowników.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja_it@inelo.pl.

  Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Programista PHP

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała

  Rodzaj: praca stacjonarna
  OPIS TWOJEGO STANOWISKA:

  Twoja praca polegała będzie na rozwijaniu aplikacji webowych używanych do zbierania oraz przetwarzania i prezentacji danych z monitoringu kilkunastu tysięcy pojazdów oraz obsłudze wewnętrznego systemu zarządzania umowami.

  WYMAGAMY OD CIEBIE:

  • Bardzo dobrej znajomości PHP 7, z naciskiem na OOP,
  • Bardzo dobrej znajomości systemu kontroli wersji GIT,
  • Dużego doświadczenia w pracy z relacyjnymi bazami danych,
  • Praktycznej wiedzy nt. TDD
  DODATKOWE ATUTY:
  • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
  • Znajomość i stosowanie zasad SOLID,
  • Doświadczenie w pracy z bazami NoSQL (MongoDB, Redis, ElasticSearch),
  • Doświadczenie w pracy z BigData,
  • Doświadczenie w pracy w zespołach zwinnych (Scrum),
  • Praktyczna wiedza nt. BDD,
  • Znajomość frameworków Symfony i Angular,
  • Dobra znajomość JavaScript i TypeScript,
  • Wiedza na temat konteneryzacji środowisk (Docker) oraz systemów Linux

  ZAPEWNIMY CI:

  • Zatrudnienie na UoP lub B2B
  • Pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie,
  • Prywatna opieka medyczna w „TU Zdrowie”,
  • Jasna ścieżka kariery – matryca kompetencji,
  • Elastyczne godziny pracy,
  • Możliwość pracy zdalnej (z opcją sporadycznego pojawienia się w biurze),
  • Pracę w kompetentnym zespole doświadczonych programistów,
  • Możliwość poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowego na szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • Opłacane przez firmę lekcje języka angielskiego
  • Cotygodniowe szkolenia i warsztaty wewnętrzne
  • Wyjazdy na konferencje i meetupy
  • Zdrowe podejście, zrozumienie, otwartość, szczerość i przejrzystość na każdym poziomie

  Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoje umiejętności!
  Oferty zawierające cv, list motywacyjny, zdjęcie prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja_it@inelo.pl

  Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Tester Desktop

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała (obecnie 100% zdalnie)

  Opis stanowiska:

  Twoja praca polegała będzie na dbaniu o jakość powierzonego oprogramowania, utrzymaniu go w stanie zgodnym z wymaganiami klienta, sprawdzaniem zgodności z otrzymaną dokumentacją oraz pilnowaniem procesu naprawy błędów.

   

  Wymagania:

  • Doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji testowej,
  • Znajomość przynajmniej jednego systemu raportowania błędów (np. JIRA),
  • Doświadczenie w testach manualnych, znajomość testów:
   – eksploracyjnych,
   – funkcjonalnych,
   – integracyjnych
  • Umiejętność szybkiego i sprawnego przeprowadzenia ww. testów,
  • Umiejętność tworzenia planów i scenariuszy testów,
  • Umiejętność pracy z przypadkami testowymi oraz zgłaszania do nich uwag,
  • Umiejętność tworzenia raportu testów,
  • Zrozumienie na czym polegają testy end2end.

   

  Dodatkowe atuty:

  • Znajomość narzędzi wspomagających proces ciągłej integracji (np. Jenkins)
  • Doświadczenie w prazy z bazami danych oraz umiejętność pisania prostych zapytań typu SELECT w bazie MSSQL Serwer,
  • Doświadczenie w pisaniu testów automatycznych opartych na środowisku desktopowym i webowym
  • Znajomość Pythona, C#
  • Znajomość narzędzi developerskich w CHROME, Firebuga,
  • Znajomość SELENIUM, WebDriver,
  • Znajomość ROBOT Framework,
  • Znajomość GIT.

   

  Zapewniamy:

  • Zatrudnienie na UoP lub B2B,
  • Jasna ścieżka kariery – matryca kompetencji,
  • Zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej na rynku pozycji,
  • Pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie,
  • Elastyczne godziny pracy,
  • Prywatna opieka medyczna „TU Zdrowie”
  • Możliwość pracy zdalnej (z opcją sporadycznego pojawienia się w firmie),
  • Pracę w kompetentnym zespole doświadczonych testerów,
  • Możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwoju zawodowego na szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • Zdrowe podejście, zrozumienie, otwartość, szczerość i przejrzystość na każdym poziomie

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja_it@inelo.pl.

  Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Podwykonawca serwisu urządzeń telematycznych

  W związku z rozwojem firmy poszukujemy podwykonawców, którzy byliby zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie:

  Serwisu urządzeń telematycznych

  Zakres działań wykonywanych w ramach współpracy:

  • montaż urządzeń telematycznych instalowanych w samochodach ciężarowych i osobowych
  • serwis instalacji oraz urządzeń telematycznych
  • przeprowadzanie wizji lokalnych
  • prowadzenie dokumentacji i rejestrów

  Wymagania:

  • Doświadczenie w montażu podobnych systemów (GPS, Alarmy samochodowe, CB Radio)
  • Znajomość branży transportowej
  • Niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód

  Mile widziane jak firma dysponuje miejscem postojowym lub warsztatem.

  Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy  w zakresie serwisu urządzeń telematycznych prosimy o przesłanie informacji pod adres mailowy: asg_kontakt@gbox.pl

  Prosimy o zaznaczenie lokalizacji w jakiej Państwa firma świadczy powyższe usługi.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres asg_kontakt@gbox.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Programista C# .Net

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała

  Rodzaj: praca stacjonarna / zdalna

  OPIS TWOJEGO STANOWISKA:

  Twoja praca polegała będzie na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania desktopowego oraz webowego.

  WYMAGAMY OD CIEBIE:

  • Dobra znajomość języka C#,
  • Dobra znajomość języka C++,
  • Dobrej znajomości systemu kontroli wersji GIT,
  • Doświadczenie w pracy ze środowiskiem Visual Studio,
  • Znajomość dobrych praktyk programistycznych S.O.L.I.D.
  • Dobra znajomość platformy .NET,
  • Wiedza na temat budowania RESTful applications,
  • Znajomość relacyjnych baz danych: MS SQL,
  • Praktycznej wiedzy nt. TDD,
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • Staranność, dokładność, samodzielność,
  • Umiejętność pracy w zespole

  DODATKOWE ATUTY:

  • Znajomość frameworków Symfony i Angular,
  • Doświadczenie pracy w chmurze (Azure),
  • Dobra znajomość JavaScript i TypeScript,
  • Wiedza nt konteneryzacji środowisk (Docker),
  • Doświadczenie w pracy w zespołach zwinnych (Scrum),
  • Doświadczenie w pracy z bazami NoSQL (MongoDB, Redis, ElasticSearch)

  ZAPEWNIMY CI:

  • Wynagrodzenie do 11 000 zł brutto lub do 13 000 zł netto na B2B,
  • Zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej na rynku pozycji,
  • Pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie,
  • Prywatna opieka zdrowotna „TU Zdrowie”,
  • Jasna ścieżka kariery – matryca kompetencji,
  • Elastyczne godziny pracy,
  • Możliwość pracy zdalnej,
  • Pracę w kompetentnym zespole doświadczonych programistów,
  • Creative Room na miejscu w firmie,
  • Możliwość poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowego na szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • Opłacane przez firmę lekcje języka angielskiego
  • Cotygodniowe szkolenia i warsztaty wewnętrzne
  • Wyjazdy na konferencje i meetupy
  • Dwa razy w tygodniu świeże owoce dla pracowników
  • Zdrowe podejście, zrozumienie, otwartość, szczerość i przejrzystość na każdym poziomie

  Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoje umiejętności!
  Oferty zawierające cv, list motywacyjny, zdjęcie prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja_it@inelo.pl

  Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Programista Kotlin

  OPIS TWOJEGO STANOWISKA:

  Twoja praca będzie polegała na rozwijaniu aplikacji mobilnych oraz tworzeniu oprogramowania na urządzenia dedykowane.

  MIEJSCE PRACY: Bielsko – Biała

  WYMAGAMY OD CIEBIE:

  • Dobrej znajomości języka Kotlin,
  • Co najmniej 2 lat doświadczenia w tworzeniu aplikacji na platformę Android,
  • Znajomości wzorców architektury aplikacji,
  • Umiejętności praktycznego zastosowania wzorców projektowych,
  • Doświadczenia w pisaniu testów jednostkowych i testów UI,
  • Doświadczenia w pracy z narzędziami CI (Continuous Integration),
  • Znajomości baz danych Realm, Room, SQLite,
  • Znajomości bibliotek Dagger2 i RxJava.

  DODATKOWE ATUTY:

  • Praktyczna wiedza na temat Fluttera lub Swifta,
  • Doświadczenie w pisaniu aplikacji z kodem natywnym (Android NDK).

  ZAPEWNIAMY CI:

  • umowę o pracę lub B2B,
  • zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej na rynku pozycji,
  • kartę sportową FitProfit / FitSport,
  • ubezpieczenie grupowe na życie w PZU,
  • prywatną opiekę medyczną w „TU Zdrowie”,
  • jasną ścieżkę kariery – matryca kompetencji,
  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość pracy zdalnej,
  • pracę w kompetentnym zespole doświadczonych programistów,
  • creative room (jak tylko wrócimy do biura po pandemii ;)),
  • stałe poszerzanie wiedzy i rozwoju zawodowego na szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • zdrowe podejście, zrozumienie, otwartość, szczerość i przejrzystość na każdym poziomie.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:  rekrutacja_it@inelo.pl

  Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Tester aplikacji mobilnych

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała

  Opis stanowiska:

  Twoja praca polegała będzie na dbaniu o jakość powierzonego oprogramowania, utrzymaniu go w stanie zgodnym z wymaganiami klienta, sprawdzaniem zgodności z otrzymaną dokumentacją oraz pilnowaniem procesu naprawy błędów. Dodatkowo ważnym elementem będzie rozwój automatyzacji testów oraz utrzymanie istniejących już skryptów testowych.

   

  Wymagania:

  • doświadczenie w pisaniu testów automatycznych,
  • znajomość podstaw programowania w Java oraz Kotlin,
  • doświadczenie w pracy z Android Studio,
  • znajomość ADB i Appium,
  • doświadczenie w pracy z GIT,
  • znajomość narzędzi JIRA oraz X-RAY,
  • doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych.

   

  Dodatkowe atuty:

  • doświadczenie w pracy z środowiskami ciągłej integracji,
  • znajomość bazy danych Realm,
  • znajomość Test Management Tool’a,
  • umiejętność pracy z systemem Linux.

   

  Zapewniamy:

  • wynagrodzenie do 11 000 zł brutto lub do 13 000 zł netto na B2B,
  • jasna ścieżka kariery – matryca kompetencji,
  • zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej na rynku pozycji,
  • pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie,
  • prywatną opiekę medyczną „TU Zdrowie”,
  • szkolenie z języka angielskiego na terenie firmy,
  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość pracy zdalnej (kilka dni w miesiącu),
  • pracę w kompetentnym zespole doświadczonych testerów,
  • możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwoju zawodowego na szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • zdrowe podejście, zrozumienie, otwartość, szczerość i przejrzystość na każdym poziomie,
  • świeże owoce w kuchni do dyspozycji pracowników.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja_it@inelo.pl.

  Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Specjalista ds. wsparcia technicznego

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała

  Rodzaj: praca stacjonarna
  OBOWIĄZKI:

  • Obsługa telefoniczna i mailowa Klienta (przyjmowanie zgłoszeń oraz udzielanie informacji)
  • Praca z system GBOX
  • Praca z programem 4Trans
  • Stałe pogłębianie wiedzy z zakresu przepisów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań
  • Realizacja zadań poprzez połączenia zdalne z siedziby firmy w Bielsku – Białej

  WYMAGANIA:

  • Wykształcenie min. średnie techniczne,
  • Obsługa komputera – znajomość architektury PC i urządzeń biurowych,
  • Umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych,
  • Zaangażowanie oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
  • Komunikatywność, odpowiedzialność, punktualność,
  • Otwartość na ludzi, wysoka kultura osobista i uczciwość,
  • Odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu,
  • Koncentracja na powierzonych zadaniach
  DODATKOWE ATUTY:
  • Doświadczenie w kontaktach z klientami,
  • Znajomość jednego z języków obcych angielski, ukraiński,
  • Znajomość dowolnego systemu satelitarnej lokalizacji pojazdów,
  • Znajomość zagadnień firm transportowych,
  • Znajomość narzędzi developerskich w CHROME, Firebuga,
  • Znajomość MySQL, SQL w stopniu pozwalającym na pisanie zapytań,
  • Znajomość narzędzia JIRA,
  • Doświadczenie w pracy w zespole

  ZAPEWNIMY CI:

  • Jasna ścieżka kariery – matryca kompetencji,
  • Możliwość częściowej pracy zdalnej,
  • Zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie o ugruntowanej na rynku pozycji,
  • Pakiet benefitów: karta FitProfit, ubezpieczenia grupowe na życie, elastyczne godziny pracy,
  • Szkolenie z języka angielskiego na terenie firmy,
  • Prywatną opiekę medyczną „TU Zdrowie”,
  • Możliwość poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowego na szkoleniach i konferencjach branżowych,
  • Opłacane przez firmę lekcje języka angielskiego,
  • Dobra atmosfera w pracy – racjonalne podejście, zrozumienie, otwartość, szczerość i przejrzystość na każdym poziomie,
  • Świeże owoce w kuchni do dyspozycji pracowników.

  Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoje umiejętności!
  Oferty zawierające cv, list motywacyjny, zdjęcie prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja_serwis@inelo.pl

  Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

  Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez INELO Polska Sp. z o. o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody w formularzu rekrutacyjnym/zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

  Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres rekrutacja_it@inelo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest INELO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2b.

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: iod@inelo.pl

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

  Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

  Ostatnie wpisy

  Facebook