Łukasz Włoch przedstawicielem środowiska przewoźników drogowych do rozmów z Ministerstwem Infrastruktury

spotkanie transport drogowy
Inelo Inelo
Aktualności

13 października odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego, którego tematem było wypracowanie wspólnego stanowiska wobec proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz wyłonienie przedstawicieli FTD do udziału w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej tych kwestii.

Prezes Jan Buczek w zarysie przedstawiał aktualną sytuację dotyczącą przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury propozycji zmian w przepisach zmieniających wynagrodzenia kierowców. Z kolei dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel w formie prezentacji wprowadził zebranych w szczegóły tematu, a przedstawiciele Inelo Kamil Wolański i Łukasz Włoch zaprezentowali symulację dotyczącą wzrostu kosztów pracodawców po wprowadzeniu proponowanych przez rząd przepisów.

Po prezentacjach sygnatariusze FTD wzięli udział w kilkugodzinnej dyskusji, której efektem było wyłonienie przedstawicieli środowiska przewoźników drogowych do udziału w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Infrastruktury, dotyczącej projektowanych zmian ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. W skład zespołu weszli przedstawiciele: OZPTD – Andrzej Bogdanowicz, TLP – Maciej Wroński, ZMPD – Piotr Mikiel, PIGTSiS – Zdzisław Szczerbaciuk oraz ekspert z firmy Inelo – Łukasz Włoch

Uczestnicy spotkania uzgodnili także wspólne stanowisko, które zostało wysłane do sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury Rafała Webera.

Źródło: ZMPD

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta