Płaca minimalna w Polsce w 2022 roku – opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów

polska płaca minimalna, 2022
Inelo Inelo
Aktualności

15 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3010 zł. Oznacza to wzrost o 210 zł w stosunku do roku bieżącego (2800 zł). Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa (umowa zlecenie, samozatrudnienie) do kwoty 19,70 zł. Jest to wzrost o 1,40 zł w stosunku do 2020 roku (18,30 zł).

Treść Rozporządzenia dostępna jest w Dzienniku Ustaw.

Zmianie nie ulegają składniki zaliczane do płacy minimalnej. Zgodnie z art. 6 ust. 5 do płacy minimalnej nie można zaliczać:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • dodatku za staż pracy.

W najbliższej aktualizacji oprogramowania 4Tarns zostaną dodane stawki dla 2022 roku.

W związku z wejściem w życie od lutego przyszłego roku nowych zasad pakietu mobilności dot. delegowania kierowców, rozpoczął się proces legislacyjny mający zmienić zasady rozliczania kierowców. Projekt obejmuje m.in. usunięcie podróży służbowych dla kierowców oraz wyłączenie możliwości zaliczania wynagrodzenia za dyżury do płacy minimalnej. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:   https://inelo.pl/zmiany-dla-przewoznikow-w-polsce-w-zwiazku-z-pakietem-mobilnosci/

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta