Płaca minimalna w Holandii

Inelo Inelo
Aktualności

flagaholandiiDelegowanie pracownika do Holandii – obowiązek wyznaczenia osoby do kontaktu

Jak informuje WPHI Ambasady RP w Hadze 1 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie – Ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE, która wprowadzona została w związku z dyrektywą 96/71/WE.
Nowa ustawa wprowadza m.in. obowiązek informowania przez zagranicznych usługodawców o zamiarze rozpoczęcia świadczenia usług transgranicznych (art. 8 ustawy WAGW EU). Obowiązek informacyjny będzie obowiązywał prawdopodobnie od 2018 r.

W chwili obecnej, do czasu pełnego wdrożenia ustawy WAGW EU, polskie firmy świadczące usługi transgraniczne na terenie Królestwa Niderlandów powinny, zgodnie z art. 7 powyższej ustawy wyznaczyć osobę kontaktową i dane tej osoby przekazać pracownikom delegowanym do pracy na terenie Królestwa Niderlandów. W razie kontroli, holenderska inspekcja pracy może poprosić o dane kontaktowe do osoby wyznaczonej zgodnie z art. 7 ustawy WAGW EU.

Na ten moment nie jest wiadome, w jaki sposób organy administracji będą kontrolować spełnienie wymogów dotyczących pracowników delegowanych w transporcie drogowym. Należy się jednak spodziewać, iż w niedługim okresie te informacje zostaną uzupełnione przez stronę holenderską.

Firma Inelo na bieżąco analizuje wszystkie informacje, jak tylko pojawią się kolejne wytyczne, to będziemy Państwa o wszystkim informować na naszej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta