PE – odrzucono korzystne sprawozdanie Komisji Transportu

Inelo Inelo
Brak kategorii

Głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania Komisji TRAN zakończyło się niekorzystnie dla branży transportowej.

Niestety, z Parlamentu Europejskiego nadeszła zła wiadomość dla sektora transportowego. Sprawozdanie Komisji Transportu PE, o którym pisaliśmy tutaj i które dawało nadzieje na pozytywne rozstrzygnięcie i wyłączenie transportu międzynarodowego z dyrektywy o delegowaniu pracowników, zostało podczas głosowania odrzucone i nie zostanie zaprezentowane jako stanowisko PE podczas negocjacji z Radą UE.

Kolejne rozstrzygnięcia w tym temacie zapadną podczas lipcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Prace będą odbywać się w oparciu o pierwotny projekt Komisji Europejskiej, zgodnie z którym po 3 dniach pracy w miesiącu pracownik-kierowca podlegałby pod przepisy o delegowaniu. Ponieważ korzystna dla polskich przedsiębiorców poprawka nie zyskała uznania większości europosłów, walka o pozytywne dla przewoźników rozstrzygnięcie będzie bardzo ciężka.

Szczegóły głosowania:

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego:

630 obecnych, 263 za, 343 przeciw, 24 wstrzymało się

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze:

618 obecnych, 231 za, 371 przeciw, 16 wstrzymało się

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów:

622 obecnych, 185 za, 428 przeciw, 9 wstrzymało się

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta