Pakiet mobilności coraz bliżej – rząd przyjął nowy projekt ustawy

rozliczanie opłat w systemie viatoll
Inelo Inelo
Aktualności

7 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt związany jest zarówno z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który to podał w wątpliwość sens istnienia instytucji podróży służbowej w przypadku pracowników stale przemieszczających się, ale również z przepisami, które wprowadza pakiet mobilności.

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wprowadzanych regulacji w zakresie transportu drogowego w Unii Europejskiej. Najważniejszą informacją jest likwidacja podróży służbowej jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Tym samym pracownikowi delegowanemu, jakim stanie się kierowca, nie będą wypłacane  diety i ryczałty za nocleg. W zamian za to pracodawcy przysługuje prawo obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą, nie mniej jednak niż do poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (5922 zł brutto na rok 2022).

Równocześnie w życie mają wejść zmiany niezwiązane z pakietem mobilności, które w założeniu mają zwiększyć skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce,  rozwiązując tym samym problem nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami.

Projekt jeszcze w pierwszej połowie grudnia najprawdopodobniej trafi pod obrady sejmu, o czym będziemy informować na bieżąco.

Jakie jeszcze zmiany zawiera ustawa?

Wspomniana ustawa zawiera znacznie więcej zmian, które nasi eksperci omawiają w trakcie spotkań z przewoźnikami oraz szkoleń.

A już 16 grudnia o godzinie 10.00 zapraszamy do udziału  bezpłatnym webinarze połączonego z sesją Q&A na temat pakietu mobilności!

Zachęcamy do pobrania bezpłatnego ebooka, z którego dowiesz się jakich zmian należy się spodziewać w najbliższym czasie.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta