Odpoczynki na promie – zmiany w wytycznej KE

Inelo Inelo
Aktualności

W ostatnich dniach została opublikowana zaktualizowana treść Wytycznej nr. 6 Komisji Europejskiej dotycząca rejestracji czasu spędzonego na pokładzie promu lub w pociągu, w przypadku gdy kierowca ma dostęp do koi lub kuszetki:

1. Zostało podkreślone, że odpoczynek regularny odbierany na promie z dostępem do koi (11 lub 3+9) musi się zawrzeć w ciągu 24 godzin od zakończenia poprzedniego okresu odpoczynku.

Oprogramowanie 4Trans Tachoscan domyślnie analizuje naruszenia zgodnie z opisywaną wytyczną. Warto sprawdzić czy w ustawieniach (Dane podstawowe -> Ustawienia -> TachoScan -> Naruszenia – Analiza) jest zaznaczona opcja jak poniżej:

regularny odpoczynek dzienny

2. Nadal obowiązuje zasada, że odpoczynek tygodniowy nie może być przerwany wjazdem lub zjazdem z promu:

„Odstępstwo na podstawie art. 9 ust. 1 nie ma zastosowania do tygodniowego okresu odpoczynku, niezależnie od tego, czy jest on skrócony czy regularny.”

3. Pominięta została kwestia odpoczynków w załodze w okresie 30-godzinnym. W tej sprawie kontaktowaliśmy się z Komisją Europejską, należy oczekiwać, że w najbliższym czasie wytyczna zostanie uzupełniona o te informacje.

Pełna treść wytycznej w j. polskim znajduje się tutaj. Inne wytyczne oraz przepisy dotyczące transportu można znaleźć również na naszej stronie w dziale do pobrania.

Przygotowaliśmy dla Państwa artykuł wyjaśniający najważniejsze kwestie związane z przeprawami promowymi: www.szkoleniadlatransportu.pl/wiedza/#1462522606413-4-3.

Zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców są tłumaczone wraz z praktycznymi przykładami przez naszych trenerów m.in. na szkoleniach indywidualnych w Państwa firmach:

SZKOLENIA INDYWIDUALNE DLA FIRM

mapa szkolenia zamkniete

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta