• Polski
 • English
 • Rekomendacje do pobrania:

  NazwaRozwiń / Zwiń

  Transwit

  Przedsiębiorstwo Usługowe Transwit s.c. w związku z zakupem i użytkowaniem programu Inelo – 4Trans pragnie złożyć podziękowania i wyrazy uznania Panu Rafałowi Fretagowi za pomoc we wdrożeniu systemu, oraz patronat i wsparcie w trudnych momentach użytkowania.

   

  Exmet

  Z olbrzymią przyjemnością rekomendujemy szkolenia z obsługi programu 4Trans oferowane przez Firmę INELO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej.

  Słowa uznania kierujemy do całej kadry szkolącej Firmy Inelo. To prawdziwa przyjemność móc pracować z ludźmi kompetentnymi, profesjonalistami otwartymi na wyzwania i problemy nas – odbiorców. Ich wiedza z zakresu prawa pracy, czasu pracy kierowców, sposobu rozliczania jest doprawdy imponująca.

  BAG - Bundesamt für Güterverkehr

  ZAKRES WSPÓŁPRACY OD 2007 ROKU:

  • Ponad 400 licencji TachoScan Control

  We herewith confirm that INELO (the former PC NET SERVICE) company based at ul. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała, Poland has continuously delivered since 2007 for our control service soft – and hardware for analysis of driver’s working and resting time according adequately to our contract requirements.

  GITD - Główny Inspektorat Transportu Drogowego

  ZAKRES WSPÓŁPRACY:

  620 licencji TachoScan Control

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była dostawa licencji na oprogramowanie do analizy i archiwizacji danych w systemie tachografu cyfrowego.

  Za najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ważnych ofert Zamawiający uznał ofertę złożoną przez PC NET SERVICE STOCERZ Sp. jawna, z siedzibą w Andrychowie przy ul. Orzeszkowej 6.

  Wykonawca ww. spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, jak również spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Bilans ceny, parametrów techniczno – użytkowych oraz gwarancji i serwisu najkorzystniej wypadł w przypadki oferty Wykonawcy.

   

  PIP - Państwowa Inspekcja Pracy

  ZAKRES WSPÓŁPRACY OD 2007 ROKU:

  • Ponad 80 licencji TachoScan Control PIP

   

  Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na „dostawę oprogramowania do rejestracji i analizy danych z tachografu w zakresie czasu prowadzenie pojazdu, przerw i odpoczynku kierowcy oraz skanerów dla Państwowej Inspekcji Pracy została wybrana jako najkorzystniejsza ofert firmy PC NET SERVICE Stocerz Sp.J, ul. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała

  Delta Trans

  Z dużą przyjemnością rekomendujemy szkolenia prowadzone przez firmę INELO Sp. z o.o. Sp. k. z Bielska Białej. Poszukiwaliśmy najlepszego dla nas rozwiązania i rozpoczęliśmy współpracę z firmą INELO, która może się pochwalić bardzo dużym doświadczeniem w zagadnieniach dot. czasu pracy kierowców oraz indywidualnym podejściem do Klienta.

  Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

  Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. informują, że firma Inelo z siedzibą ul. Karpacka 24/U2b Bielsko-Biała w październiku 2014 roku przeprowadziła trzydniowe szkolenie z zakresu stosowania norm czasu pracy i odpoczynków kierowców, obsługi tachografów cyfrowych oraz posługiwania się programem 4Trans i urządzeniem do pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców Tachoreader Combo.

  Prowadzone szkolenie i dalsza współpraca z firmą Inelo spełnia nasze oczekiwania jako operatora komunikacji miejskiej.

  Skanska

  Z przyjemnością rekomenduję firmę Inelo jako solidnego partnera. Dzięki szkoleniu przeprowadzonemu w naszej firmie przez trenerów Inelo w znaczny sposób udało nam się zoptymalizować koszty związane z rozliczaniem czasu.

  Kuźnia-Trans

  Z wielką przyjemnością rekomendujemy współpracę z firmą INELO w zakresie szkoleń zrealizowanych na potrzeby pracowników firmy Kuźnia-Trans Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę profesjonalizm oraz terminowość i rzetelność świadczonych usług polecamy firmę Inelo jako solidnego i niezawodnego Partnera.

  M-Trans

  Z wielką przyjemnością rekomendujemy szkolenia prowadzone przez firmę INELO. Firma INELO ma duże doświadczenie w zagadnieniach jakie pojawiają się w firmach transportowych jak np. czas pracy kierowców i sposoby jego prawidłowego rozliczania zgodnie ze specyfiką firmy.

  Jurczak Transport

  Z dużą przyjemnością rekomendujemy szkolenia prowadzone przez firmę INELO. Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący za każdym razem dostosowywał szkolenia do specyfiki naszej firmy.

  Furman

  Z przyjemnością rekomenduję firmę Inelo jako solidnego partnera. Na szkoleniu nasi kierowcy uzyskali niezbędną wiedzę dotyczącą norm czasu pracy oraz obsługi tachografu. Polecamy firmę Inelo jako solidnego i kompetentnego Wykonawcę usług szkoleniowych.

  Maritom

  Naszych odbiorców obsługujemy na terenie całej Europy i w związku z tym od kilku lat korzystam z oprogramowania 4Trans, którego producentem jest Inelo.

  Maszoński Logistic

  Firma „Maszoński Logistic” Sp. z o.o Sp.k. poszukiwała odpowiednich narzędzi, które usprawniają rozliczanie czasu pracy kierowców i jednocześnie zagwarantują pełną zgodność z obowiązującymi przepisami. Naszym oczekiwaniom sprostał program „4Trans” firmy Inelo Sp. z o.o. Sp.k.

  Grupa Żywiec

  Niniejszym potwierdzamy, że dostawa zamówienia na oprogramowanie do analizy i archiwizacji danych w systemie tachogrofów cyfrowych zostało wykonane należycie zgodnie z zamówieniem.
  Zamówienie zostało zrealizowane w sierpniu 2007 roku przez firmę PC NET SERVICE z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Modrzewskiego 20 i dotyczyło programu TachoScan.

  RAF TRANS Sp. z o.o.

  Firma  RAF TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie jest użytkownikiem oprogramowania 4Trans® od 2003 roku. Kilka lat temu poszukiwaliśmy najlepszego dla nas rozwiązania i rozpoczęliśmy współpracę z firmą INELO, która może się pochwalić bardzo dużym doświadczeniem w zagadnieniu czasu pracy kierowców oraz indywidualnym podejściem do Klienta. Dzięki temu otrzymaliśmy ofertę idealnie dopasowaną do naszych potrzeb.
  Obecnie posiadamy trzy stanowiska Modułu TachoScan® do analizy danych z tachografów, jedno stanowisko Modułu Rozliczenia oraz urządzenia do pobierania danych z tachografu i karty kierowcy.
  Produkowane przez firmę INELO oprogramowanie 4Trans® w sposób intuicyjny i szybki umożliwia analizę oraz rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia do pobierania danych cechują się łatwością obsługi oraz niską awaryjnością.
  Warto również nadmienić, że ogromnym ułatwieniem w sytuacjach problemowych jest rozwinięta obsługa posprzedażowa oraz szybka reakcja Działu Technicznego.
  Z przyjemnością rekomendujemy firmę INELO Stocerz Sp. J. jako solidnego partnera handlowego.

  Nilson Sp. z o.o.

  Z wielką przyjemnością rekomendujemy oprogramowanie 4Trans firmy Inelo.
  Program jest bezawaryjny, prosty w obsłudze, pozwala szybko i łatwo rozliczyć czas pracy kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Dużym plusem jest wsparcie techniczne.
  Polecam program firmom transportowym każdej wielkości.

  TTP Barlinek

  Firma TTP sp. z o.o  informuje, że zarządza flotą pojazdów za pomocą programu 4Trans Flota dostarczonym przez PC NET SERVICE. Wdrożenie programu Flota usprawniło w Naszej firmie kontrolę na planowanymi przeglądami i kosztami związanymi z obsługą pojazdów jak również poprawiło najkość kontrolowania kosztów związanych z zakupem paliwa i zużyciem go przez posiadany tabor. Program Flota jest uzupełnieniem wcześniej używanych przez nas programów TachoScan i Rozliczenia. W przypadku wyboru oferty PC NET SERVICE postawiliśmy na doświadczenie i opiekę serwisową przez naszego Doradcę Regionalnego INSTALL Tomasz Wrzask, Maciej Kabaciński. Doświadczenie naszego doradcy Pana Macieja Kabacińskiego w bardzo dużym stopniu ułatwiło nam zapoznanie się z programem, bezpośredniość komunikacji i dyspozycyjność wobec Naszych problemów była jak na najwyższym poziomie. Warto również nadmienić, że ogromnym ułatwieniem w sytuacjach problemowych jest bezpośrednia obsługa działu serwisu.
  Wszystkich potencjalnym klientom polecamy rozwiązania PC NET SERVICE.

  WITD w Gorzowie Wielkopolskim

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielskopolskim zaświadcza, że korzysta z oprogramowania TachoScan Control, służącego do kontroli czasu prowadzanie pojazdu oraz odbierania odpowiednich odpoczynków i przerw przez kierowców oraz urządzanie TachoReader Combo/ TachoReader Mobile (umożliwiającego pobieranie danych z wszystkich rodzajów Tachografów cyfrowych) firmy PC NET SERVICE.

  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

  W związku z upływem kolejnego roku współpracy Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii z Firmą INELO Stocerz Sp. J., chciałem podziękować Firmie INELO za dotychczasowe inicjatywy i zaangażowanie.

  Doceniam wysoki poziom merytoryczny zajęć realizowanych przez specjalistów z OCRK w ramach przedmiotu „Rozliczanie czasu pracy kierowców” na kierunku Transport, poprowadzonych w roku akademickim 2012/2013. Dziękuję także za bezpłatne przeprowadzenie kursu z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców, który Państwa Firma zrealizowała w pierwszej połowie 2012 roku dla studentów studiów niestacjonarnych tego kierunku. Zajęcia te cieszyły się bardzo dobrą opinią. Uzyskane przez studentów certyfikaty wpłyną na zwiększenie atrakcyjności absolwentów kierunku na rynku pracy. Z satysfakcją przyjąłem fakt, ze kilku naszych studentów znalazło zatrudnienie w Firmie INELO.

  Cenię sobie także zaangażowanie Firmy INELO w realizację programu praktyk zawodowych oraz dyskusje, których celem było udoskonalenie programu kształcenia na kierunku Transport.

  Miło mi jednocześnie poinformować, że współpraca Wydziału Zarządzania i Informatyki z Firmą INELO Stocerz Sp. J. znalazła uznanie w raporcie z oceny instytucjonalnej Wydziału przeprowadzonej przz Polską Komisję Akredytacyjną w lutym 2013 roku.

  Wyrażając zadowolenie z dotychczasowej współpracy Wydziału z Firmą INELO  Stocerz   Sp. J. liczę na jej kontynuację oraz poszukiwanie nowych, interesujących dla studentów, wspólnych przedsięwzięć.

  LKW WALTER

  Chętnie potwierdzimy ze System lokalizacji satelitarnej pojazdów GBOX jest całkowicie zgodny z systemem LKW Walter.

  AMP Wieczorek Sp. z o.o.

  W sprawnym zarządzaniu firmą transportową od lat pomaga nam System 4Trans, którego producentem jest firma INELO Stocerz Sp. J. Oprogramowanie to jest funkcjonalne i niezawodne. Dzięki pojawiąjącym się aktualizacjom programu mamy pewność, że działamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
  Skorzystaliśmy z możliwości zakupienia wersji 4Trans 4.0., która wniosła ze sobą wiele udogodnień. Nowa wersja to przede wszystkim duża oszczędność czasu, dzięki szybszemu uruchamianiu i generowaniu raportów. Dodatkowo nie musimy drukować raportów ani przełączać się między oknami tylko z łatwością, metodą zakładkową sprawnie przechodzimy pomiędzy różnymi funkcjami w programie.
  Jesteśmy zadowoleni z nowej, ulepszonej wersji Systemu 4Trans 4.0.

  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie

  W sprawnym zarządzaniu firmą transportową od lat pomaga nam System 4Trans, którego producentem jest firma INELO Stocerz Sp. J. Oprogramowanie to jest funkcjonalne i niezawodne. Dzięki pojawiającym się aktualizacjom programu mamy pewność, że działamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

  Skorzystaliśmy z możliwości zakupienia wersji 4Trans 4.0. , która wniosła ze sobą wiele udogodnień. Nowa wersja to przede wszystkim duża oszczędność czasu dzięki szybszemu uruchamianiu i generowaniu raportów. Dodatkowo nie musimy drukować raportów ani przełączać się pomiędzy oknami tylko z łatwością metodą zakładkową sprawnie przechodzimy pomiędzy różnymi funkcjami w programie.

  Jesteśmy zadowoleni z nowej, ulepszonej wersji Systemu 4Trans 4.0.

  Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.

  Z wielką przyjemnością rekomendujemy najnowszą wersje oprogramowania firmy lNELO Stocerz – 4Trans@ wersja 4.0. Nowa wersja zaskoczyła nas pozytywnie wieloma ułatwieniami, które pozwoliły dostosować system bezpośrednio do naszych potrzeb. obsługa programu jest teraz zdecydowanie bardziej funkcjonalna i przystępna dla Użytkownika, a sama praca z programem szybsza i wydajniejsza.

  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji 4Trans@ wersja 4.0.

  Przedsiębiorstwo Mar-Trans Sp. z o.o. S. K.

  Od kilku lat z sukcesem korzystamy z oprogramowania INELO 4Trans®. System zawsze doskonale się sprawdzał w naszej pracy dlatego zdecydowaliśmy się na skorzystanie z najnowszej wersji 4Trans® 4.0.

  Nowa wersja zaskoczyła nas jeszcze większą funkcjonalnością i dbaniem o detale przez producenta, m.in. poprzez dodanie takich usprawnień jak możliwość sprawdzania kilku kierowców naraz przez odpowiednie filtry. Naszym zdaniem, poprzez takie ciągłe ułatwianie i pracowanie nad intuicyjnością interfejsu najbardziej przekonuje się do swojej marki Klienta.

  W związku z powyższym z pełnym przekonaniem zachęcamy do korzystania z systemu 4Trans® 4.0., jako profesjonalne narzędzie wspomagające zarządzanie nowoczesną firmą transportową.

  PHU ANDREX Kwiatkowski Andrzej

  Z wielka przyjemnością chcemy wszystkim przedsiębiorstwom transportowym polecić nową wersję programu 4Tranas 4.0.

  4Trans 4.0 w porównaniu do poprzedniej wersji 3.11, został mocno usprawniony i rozwinięty co niewątpliwie jest ogromnym atutem. Obecnie system 4Trans jest dużo bardzo intuicyjny, a uporządkowanie raportów, przyporządkowanie im indywidualnych numerów oraz możliwość wyszukania danego raportu po numerze, znacznie ułatwia nam pracę. Dodatkowo Użytkownicy mogą sami przystosować go pod swoje wymagania dzięki możliwości dodawania własnych skrótów.

  Z pełnym przekonaniem rekomendujemy system 4.0, który jest bardzo przyjazny dla Użytkownika.

  Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia

  Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia poleca przedsiębiorcom transportu drogowego program do rozliczenia i analizy czasu pracy kierowców TachoScan.
  Program ten jest obecnie, zdaniem naszego Stowarzyszenia najlepszym tego typu produktem na polskim rynku i przede wszystkim używany jest również przez Inspekcję Transportu Drogowego, co stanowi o jego wysokiej jakości.

  Vega Sp. z o.o.

  Oprogramowanie 4Trans firmy INELO Stocerz Sp. J. używany jest w naszej firmie już od 2008 roku.
  Zdecydowaliśmy się na zakup systemu 4Trans, aby ułatwić sobie analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców. Dodatkowo wiemy, że praca, która wykonywana jest w programie opiera się na aktualnie obowiązujących przepisach, co daje nam poczucie bezpieczeństwa.
  Bez wahania zdecydowaliśmy się na zakup aktualizacji programu 4Trans do wersji 4.0, która nie tylko dostosowana jest do obowiązującego prawa, ale dodatkowo mocno usprawniła naszą pracę. Jednym z największych, naszym zdaniem, atutów jest funkcja buforowania tarczek. Nie trzeba już czekać aż zostaną wprowadzone i przeanalizowane wszystkie tarczki, można je skanować stopniowo, a do analizy powrócić później. Tarczki zapisane w buforze są przyporządkowane do danego kierowcy i mogą być kolejno rozliczne.
  Każdej firmie, która chce sama rozliczać kierowców, polecamy system 4Trans i najnowszą wersję 4.0.

  WJK Transport

  PC NET SERVICE Stocerz Sp.J dostarcza nam program 4Trans. Narzędzie to umożliwia sprawne kontrolowanie wielu różnych działań i procesów w naszej firmie transportowej. Firma PC NET SERVICE Stocerz Sp.J zapewnia też stałą, zdalną opiekę informatyczną. W Wygodny sposób dzięki zadanemu połączeniu pracownicy firmy PC NET SERVICE Stocerz Sp.J starają się na bieżąco nam pomagać. Duża elastyczność ze strony programistów owocuje dostosowaniem programu do naszych indywidualnych potrzeb. Szczególnie chcielibyśmy podziękować Panu Jackowi Januszowi za cierpliwość i za ogromne zaangażowanie w rozwiązywaniu naszych problemów.

  Delta Trans Logistik

  Wszystkim firmom transportu drogowego oraz przedsiębiorcom rozliczającym czas pracy kierowców polecamy program TachoScan, którego producentem jest firma PC NET SERVICE.
  Naszym zdaniem jest to najlepszy program na rynku, gdyż jest zarówno prosty w obsłudze, jak i zapewnia szybką analizę czasu pracy kierowców. TachoScan umożliwia analizę danych z kart kierowców, tachografów cyfrowych, jak i analogowych czyli tradycyjnych wykresówek. Dane takie są dokładnie analizowane pod względem bezpieczeństwa jazdy kierowcy, tj. prędkości, przerw na odpoczynek, a także nadgodzin oraz dni wolnych.

  Jednocześnie przedsiębiorca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami, co eliminuje ryzyko nałożenia kary na przedsiębiorcę przy ewentualnych kontrolach Państwowej Inspekcji Prary.

  JAKOB International

  Rekomendujemy firmę INELO jako partnera w zakresie lokalizacji pojazdów oraz producenta oprogramowania do kontroli i rozliczania czasu pracy kierowców. Nasza dotychczasowa współpraca zaowocowała osiągnięciem zadowalających nas wyników w zakresie kontroli tak ważnych zagadnień. Warto zwrócić uwagę na łatwość nawiązywania kontaktu oraz szybkość reakcji pracowników Firmy. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocowała nadal sympatycznym i miłym kontaktem oraz utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług.

  Ostatnie wpisy

  Facebook