Co to jest numer GMR i jak go sprawdzić?

GMR
Inelo Inelo
Blog

Ostatnie lata dobitnie pokazują, jak duży wpływ na branżę TSL mogą mieć nie tylko nowe przepisy czy sytuacja gospodarcza i związane z nią czynniki, takie jak inflacja oraz wzrost cen paliwa, ale także różnego rodzaju polityczne zawirowania na naszym kontynencie. Najlepszym tego przykładem są zmiany związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jedną z konsekwencji brexitu są nowe obowiązki dla przewoźników wykonujących transport z lub do Wielkiej Brytanii. Kolejnym z nich jest konieczność posiadania przez kierowcę numeru GMR. Dowiedz się, jak generować GMR, jakie dokumenty są do tego potrzebne i co właściwie oznacza ten skrót? Zapraszamy do lektury!

Co to jest numer GMR?

Goods Movement Reference, czyli właśnie numer GMR po polsku oznacza numer referencyjny przewozu towarów, który od 1 stycznia 2022 roku musi posiadać każdy kierowca przewożący ładunki pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej a Anglią, Szkocją lub Walią. Wymagania te wynikają z objęcia kontrolami celnymi eksportu oraz importu towarów pomiędzy UE i Wielką Brytanią. GMR ma formę numeru wraz z kodem kreskowym, aby go otrzymać, niezbędna jest rejestracja w platformie obsługi ruchu samochodów ciężarowych – systemie GVMS (Goods Vehicle Movement Service).

Należy pamiętać, że w myśl nowych przepisów celnych, od 1 stycznia 2022 r. numer referencyjny przewożonego towaru jest dla kierowcy niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii – kod GMR trzeba każdorazowo przedstawić w porcie. Jest to duża zmiana w stosunku do lat wcześniejszych, kiedy pomimo brexitu stosowano uproszczone przepisy dotyczące odprawy celnej dla towarów pochodzących z Unii Europejskiej, a przewoźnicy przeprowadzali transport z i do Wielkiej Brytanii na dawnych zasadach.

Jak wygenerować numer GMR?

Tworzenie GMR wymaga rejestracji we wcześniej wspomnianym systemie GVMS, który ma na celu kontrolę przepływu towarów i jest powszechnie używany w wielu brytyjskich portach. Aby mieć taką możliwość, przewoźnik musi również posiadać konto na portalu rządowym Government Gateway (można je utworzyć równocześnie z Goods Vehicle Movement Service) oraz uzyskać brytyjski numer EORI (System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Kierowca przewożący towary musi na granicy okazać tylko jeden numer referencyjny.

Kogo dotyczy rejestracja w systemie GVMS? Możemy wyszczególnić duże firmy detaliczne (deklaracja własnych towarów), przedsiębiorstwa logistyczne realizujące zlecenia transportowe, oferując przewóz towarów i załatwienie formalności celnych w imieniu innej firmy, jak i niezależnych kierowców przewożących towary, a także przedsiębiorstwa, które powierzają odbiór towarów wykonawcom.

Informacje i dokumenty potrzebne do generowania GMR

Aby wygenerować numer GMR, powinieneś w systemie GVMS dodać deklarację tranzytową, importową lub eksportową – w zależności od sytuacji. Trzeba określić, czy towar przewożony jest na podstawie umowy transportowej oraz uzupełnić informacje o szczegółach trasy (porty wjazdowe i wyjazdowe), numerach rejestracyjnych pojazdów przewożących towary, numerach przyczep/numerach referencyjnych kontenera. Należy także wprowadzić dane przewoźnika, zarejestrować brytyjski numer EORI, tranzytowy dokument towarzyszący TAD lub TSAD. Potrzebny będzie też karnet ATA, wpis do ewidencji zgłaszającego oraz zgłoszenie SFD.

Przydatną funkcją systemu jest możliwość sprawdzenia, czy należy zgłosić się na kontrolę celną przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii. W razie wytypowania do kontroli wszystkie informacje znajdą się w panelu GVMS.

Jak sprawdzić numer GMR?

Sprawdzenie GMR to prosta, ale ważna sprawa. Przed przekroczeniem granicy Anglii, Walii lub Szkocji zweryfikuj, czy numer GMR, który wygenerowałeś jest zarejestrowany i posiada odpowiedni status. Szczegółowe wskazówki na ten temat znajdziesz w systemie GVMS. Status „wstrzymany” oznacza obowiązek przejścia przez kontrolę – w takiej sytuacji należy udać się do Wewnętrznego Urzędu Celnego (IBF).  Status towarów w szybki sposób sprawdzisz poprzez specjalną wyszukiwarkę portalu rządowego Wielkiej Brytanii. Pamiętaj, że sprawdzanie statusu towarów jest niezbędne już od 1 stycznia 2022 r. Od tego dnia obowiązuje konieczność przejścia odprawy celnej w brytyjskim Wewnętrznym Urzędzie Celnym (obowiązkowi podlegają wszystkie towary przewożone pomiędzy Anglią, Walią lub Szkocją a krajami Unii Europejskiej).

Kto może wygenerować numer GMR?

Zarówno stworzenie, jak i sprawdzenie GMR to nic trudnego, a cały proces z reguły trwa zaledwie kilka minut. Takie uprawnienia ma przewoźnik, a także wszystkie zatrudnione w firmie osoby, które posiadają dostęp do systemu oraz informacje niezbędne, aby poprawnie wygenerować kod GMR. Należy pamiętać, że każdy numer GMR powinien być tworzony indywidualnie dla każdego transportu

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta