Nowa wersja 4Trans 6.0.4 – przeliczaj wynagrodzenie kierowców netto-brutto

Inelo Inelo
Aktualności

Udostępniona została do pobrania aktualizacja oprogramowania 4Trans do wersji 6.0.4, która zawiera szereg zmian i nowości, w tym funkcję prognozującą kwoty brutto z kwot netto.

Najważniejsze zmiany:

 • Wprowadzono możliwość przeliczania wynagrodzeń kierowców netto-brutto bezpośrednio w programie 4Trans z uwzględnianiem wirtualnych diet i wyliczonego wynagrodzenia kierowcy.
  • Funkcja przeliczająca kwoty brutto z kwot netto dostępna jest w podstawowym module rozliczeń w pozycji [282] Oczekiwane wynagrodzenie netto. Nowe funkcje pozwalają obliczyć szacunkową kwotę wynagrodzenia brutto oraz premii brutto, tak aby osiągnąć oczekiwane przez pracownika wynagrodzenie „na rękę”. Obliczona kwota premii brutto jest wykazywana na raportach [207] Miesięczna karta pracy pracownika i [209] Zestawienie wynagrodzeń oraz w [226] Uniwersalnym eksporcie ewidencji czasu pracy.
  • Istnieje możliwość zaimportowania oczekiwanego wynagrodzenia netto dla wielu kierowców z pliku Excel.
  • Przeliczenie bierze pod uwagę szereg możliwości dopasowania ustawień, dla jak najbardziej dokładnego oszacowania kwot brutto:
   • Dla każdego kierowcy przeliczenie może uwzględniać następujące parametry ([281] Parametry ustawowe pracownika):
   • Dla każdej firmy dostępne są opcje (Dane podstawowe -> Ustawienia):
 • Wprowadzono możliwość rozliczenia dopłat do płacy zagranicznej oraz wirtualnych diet dla umów innych niż umowa o pracę. Zakładka Płaca zagraniczna/Premie na Ewidencji czasu pracy została podzielona na Umowy o pracę oraz Inne umowy. Zakładki pojawią się tylko, jeśli w miesiącu rozliczenia wystąpi zatrudnienie danego typu.
 • Wprowadzono możliwość wyświetlania oraz edytowania załadunków/rozładunków na wykresach tygodniowym oraz miesięcznym:
 • Zmiany związane z nową klasyfikacją naruszeń wg rozporządzenia (UE) 2022/694:
  • Zaktualizowano wzór liczenia ryzyka utraty dobrej reputacji w raporcie [182] Analiza ryzyka utraty dobrej reputacji lub ograniczenia licencji. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/694 ryzyko utraty dobrej reputacji będzie liczone według ilości pojazdów, a nie kierowców. Zmiana obejmuje raporty, których zakres kończy się 23.05.2022 r. lub później. Na raporcie dodano informację o liczbie pojazdów, które były użytkowane w danym okresie, dla którego został wygenerowany raport.
  • W raporcie naruszeń [114] dodano klasyfikację dla naruszeń „Brak powrotu na odpoczynek tygodniowy do kraju siedziby firmy lub kraju zamieszkania kierowcy” oraz „Odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w pojeździe”. Oba naruszenia po 23.05.2022 r. będą oznaczane jako BPN (bardzo poważne naruszenia)
 • [323] Zbiorcze zestawienie ulg – delegowanie – dodano możliwość eksportu raportu do pliku Excel.

W najnowszej wersji programu 4Trans wprowadzono także szereg innych zmian i uprawnień. Ze wszystkimi można się zapoznać na szczegółowej liście zmian 4Trans 6.0.4, a także w Strefie Klienta 4Trans

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta