Najnowsza aktualizacja systemu 4Trans 4.4.2 Update 2

Inelo Inelo
Aktualności

Logo 4TransW najnowszej aktualizacji systemu 4Trans 4.4.2 Update 2 wprowadzono szereg zmian związanych głównie z wyliczaniem płacy minimalnej za pracę na terytorium Francji.

Główne zmiany dotyczące rozliczania płacy minimalnej we Francji to:

 • Wprowadzono możliwość rozliczania czasu pracy kierowców wykonujących transport osób na terytorium Francji (Na podstawie francuskich przepisów rozliczenie kierowcy wykonującego „Transport rzeczy” przebiega inaczej niż dla kierowcy realizującego „Przewóz osób”)
 • w oknie dodawania/edycji umowy o pracę dodano opcję: Pracownik posiadający kwalifikację mechanika lub inkasenta, która automatycznie dolicza dodatek 3% do stawki podstawowej za pracę na terytorium Francji zgodnie z wytycznymi
 • podczas wyliczenia wyrównania za pracę na terytorium Francji uwzględniono zdarzenia wprowadzane za pomocą kart drogowych („Menu -> TachoScan -> [109] Karta drogowa < 3,5t”)
 • W raporcie [254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów („Menu -> Raporty -> Rozliczenia -> [254] Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów”) dodano:
  – kolumnę „Czas amplitudy”
  – informację jaki rodzaj transportu jest wybrany dla danego kierowcy (Transport towarów lub Przewóz osób

Inne ważne zmiany:

 • Delegacje – Na wykresie tygodniowym oraz miesięcznym dodano możliwość scalania delegacji poprzez przeciąganie początku/końca delegacji na poprzednią/kolejną delegację („Menu ->Rozliczenia -> [306] Wykres tygodniowy / [307] Wykres miesięczny”). Opcja szczególnie przydatna przy imporcie delegacji z GBOX Assist.
 • Płaca minimalna w Niemczech – W oknie ustawień programu („Menu -> Dane podstawowe -> [014] Ustawienia”, zakładka: „Rozliczenia” -> „Minimalne wynagrodzenie – inne kraje”), w zakładce Niemcy dodano opcję: Wyliczaj wartości kwot względem kursu:  „Wg ECB z rozliczanego miesiąca” lub „Wg kursu kwartalnego”.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi dostępnymi na stronie: http://www.zoll.de/SharedDocs/Boxen/DE/Fragen/0079_fragen_antworten_milog_milomeldv_mobil.html?nn=30716 zalecamy, aby ustawić rozliczanie płacy minimalnej na terytorium Niemiec wg kursu ECB z rozliczanego miesiąca.

Szczegółowa lista zmian znajduje sie w Pomocy programu 4Trans oraz na stronie inelo.pl.

Update 2 do 4Trans 4.4.2 mogą Państwo pobrać poprzez program 4Trans lub z naszej strony internetowej z zakładki Pobierz >>> Kliknij i pobierz

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta