Minimalna płaca we Francji wejdzie w życie 1.07.2016 – 4Trans będzie przygotowany!

Inelo Inelo
Aktualności

flaga francuska

Rząd Francuski w dniu 9 kwietnia 2016 ogłosił dekret nr 2016-418 dotyczący pracowników delegowanych przez przedsiębiorstwa transportowe do pracy na terenie Francji.  Reguluje on w szczególności zastosowanie przepisów francuskiego Kodeksu Pracy dla kierowców wykonujących transport na terytorium Francji.

Dekret wprowadza szereg obowiązków dla firm transportowych spoza Francji m. in. wyznaczenie przedstawiciela na terytorium Francuskim do kontaktu ze służbami kontrolnym i przechowywania dokumentacji płacowej; konieczność wypełniania w dwóch egzemplarzach zaświadczeń o delegowaniu wg. specjalnego wzoru (jeden z nich będzie musiał znajdować się w pojeździe); konieczność wypłaty wynagrodzenia za czas pracy na terenie Francji zgodnie z przepisami i stawkami francuskimi (9,67 Euro (ok. 42 zł) na godzinę). Dekret wprowadza również kary administracyjne oraz sankcje za brak lub nieprawidłowości w dokumentacji. Na stronie internetowej Francuskiego Ministerstwa Pracy nie zostały jeszcze opublikowane szczegółowe wytyczne oraz wzór zaświadczenia o delegowaniu pracowników dla sektora transportowego.

Dekret będzie obowiązywał od 1 lipca 2016 r.

Firma Inelo na bieżąco analizuje wszelkie informacje publikowane przez stronę francuską i przygotowuje odpowiednie zmiany w programie 4Trans, które umożliwią naszym Klientom działanie zgodnie z nowymi przepisami. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie inelo.pl.

Nowa wersja programu 4Trans umożliwiająca rozliczanie minimalnej płacy we Francji zostanie opublikowana na przełomie czerwca i lipca 2016. 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta