Międzynarodowy List Przewozowy – co trzeba wiedzieć o CMR?

cmr, międzynarodowy list przewozowy, konwencja cmr
Inelo Inelo
Blog

CMR to Międzynarodowy List Przewozowy, czyli podstawowy dokument, który potwierdza zawarcie umowy o przewóz ładunku w obrocie międzynarodowym. Nazwa pochodzi z języka francuskiego od „Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route”. Wystawianie międzynarodowych listów przewozowych określa Konwencja CMR, która została podpisana 19 maja 1956 roku w Genewie, natomiast w Polsce weszła w życie 6 lat później, 13 czerwca 1962 roku.

Podstawowe informacje o Konwencji CMR. Poznaj zasady zlecenia transportowego.

Konwencja CMR odnosi się do międzynarodowego, zarobkowego przewozu drogowego towarów pojazdami kołowymi, czyli: samochodami, pojazdami czołowymi, przyczepami i naczepami. Zadaniem konwencji i uregulowanego w niej listu przewozowego jest ujednolicenie dokumentacji w transporcie międzynarodowym i wprowadzenie przejrzystych zasad opisujących każde zlecenie transportu towarów. CMR dla zlecającego jest informacją o zobowiązaniu realizacji umowy transportu, zaś przewoźnika ma informować, jak właściwie ją zrealizować. W myśl konwencji międzynarodowy list przewozowy sporządzamy w trzech egzemplarzach – nadawca zachowuje pierwszy, drugi dostaje odbiorca wraz z przyjęciem towaru, zaś trzeci należy do przewoźnika. Czasami wystawiany jest czwarty egzemplarz, zwany czarną kopią, który służy celom statystycznym. Na każdej kopii musi znajdować się podpis oraz pieczęć przewoźnika i nadawcy.

Zainteresował Cię temat? Dowiedz się więcej z artykułu zlecenie transportowe – o czym warto pamiętać.

Konwencja mówi jednocześnie, że niesporządzenie CMR lub jego błędne sporządzenie nie wpływa na ważność samej umowy przewozu. Konwencja nie narzuca także stronom konkretnego wzoru dokumentu CMR. Opisuje jedynie istotne elementy, jakie mają się w nim znaleźć, dopuszczając do dodania innych ważnych dla stron zapisów.

Co musi znaleźć się w Międzynarodowym Liście Przewozowym CMR?

W myśl postanowieniom konwencji, by list przewozowy spełniał rolę dokumentu ułatwiającego zlecenie i realizację umowy transportu, musimy w nim zawrzeć takie elementy jak:

 • miejsce i datę jego wystawienia,
 • nazwę i adres nadawcy,
 • nazwę i adres odbiorcy,
 • nazwę i adres przewoźnika,
 • miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu,
 • miejsce jego wydania,
 • określenie rodzaju towaru,
 • podanie sposób opakowania,
 • dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,
 • ilość sztuk, ich cechy i numery,
 • wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru,
 • koszty związane z wykonaniem usługi przewozu (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy)
 • instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych,
 • oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom niniejszej Konwencji.

Listę tą możemy poszerzyć o: zakaz przeładunku, koszty jakie nadawca przyjmuje na siebie, kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru, instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki, termin w jakim ma być wykonany przewóz, czy wreszcie wykaz dokumentów przekazanych przewoźnikowi.

Kto wystawia CMR? Jaką formę powinien mieć Międzynarodowy List Przewozowy? Poznaj kilka ważnych faktów.

List CMR nie ma zastosowania w przypadku przewozów przesyłek pocztowych, zwłok oraz rzeczy przesiedlenia. Konwencja nie reguluje samej formy listu przewozowego oraz tego, kto wystawia CMR. Powszechnie wykorzystywany jest formularz opracowany przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU dostępny w sieci. Wiele firm przewozowych stosuje swoje wzory CMR. List przewozowy powinien być sporządzony dla partii towaru ładowanej na jeden pojazd lub przeznaczonej dla jednego odbiorcy.

Dokument CMR jako dowód zawarcia umowy przewozu

List przewozowy stanowi nie tylko dokument dostarczający przewoźnikowi istotnych danych na temat sposobu wykonania usługi, jak i samej przesyłki, lecz także służy jako dowód zawarcia umowy przewozu. To bardzo istotne ze względu na dochodzenie swojego prawa do reklamacji, które możliwe jest dzięki porównaniu elementów zawartych w liście przewozowym z faktycznym sposobem wykonania umowy przez firmę transportową.

Pamiętajmy, że w chwili podjęcia towaru, przewoźnik (kierowca) winien sprawdzić zarówno dokładność danych wpisanych do listu przewozowego, jak również widoczny stan towaru i jego opakowania. W przypadku, kiedy brak jest możliwości sprawdzenia powyższych elementów, przewoźnik winien wpisać do listu przewozowego ewentualne zastrzeżenia oraz je uzasadnić. Nieskorzystanie z tego prawa (niewpisanie do listu przewozowego zastrzeżeń), może skutkować na mocy art. 9 Konwencji domniemaniem, iż towar i jego opakowanie były w prawidłowym stanie w chwili przyjęcia przez przewoźnika, jak również, że liczba sztuk czy cechy towaru i jego numery, były zgodne z oświadczeniami zawartymi w liście przewozowym. Zainteresował Cię temat? Przeczytaj artykuł o konwencji ADR i poznaj zasady ładunków towarów niebezpiecznych.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta