Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Europie – jak wyglądają przepisy?

łańcuchy, łańcuchy na koła
Inelo Inelo
Blog

Czy wiecie, co to jest znak C-18? Jest to znak nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych. Oznacza on, że kierujący ma obowiązek stosować łańcuchy na co najmniej dwóch kołach napędowych. I o ile w Polsce znaków tych jest mało, o tyle w krajach górzystych czy skandynawskich można je spotkać dość powszechnie…

Skoro znak ten istnieje i skoro w warunkach zimowych sytuacja na drodze może po prostu wymuszać użycie łańcuchów, wiele Państw wprowadza obowiązek ich posiadania w pojazdach. W Polsce zgodnie z art. 60 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym: „Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drodze pokrytej śniegiem”. Tymczasem bezwzględny obowiązek ich użycia mamy na terenach górskich i podgórskich, gdzie występuje wspomniany już znak C-18. Tyle krajowe przepisy.

Po co łańcuchy na koła?

O ile na czarnej, niepokrytej śniegiem, czy breją pośniegową nawierzchni używanie łańcuchów nie jest konieczne, ba wręcz pogarsza właściwości jezdne pojazdu, tak w warunkach stricte zimowych założenie łańcuchów na koła zapewnia przyczepność i znacząco wpływa na płynność i bezpieczeństwo podróży. Rzecz jasna ich użycie ściśle związane jest ze stanem nawierzchni. Musi być ona pokryta śniegiem lub lodem, w innych sytuacjach łańcuchy należy zdjąć, w przeciwnym razie grozi nam mandat. Sama jazda z łańcuchami na kołach musi być płynna, a prędkość nie może przekraczać zazwyczaj 50 km/h (określają to przepisy). Gwałtowne ruszanie jak i hamowanie także nie jest zalecane. Taka jazda może ściągnąć łańcuch z koła, a w niektórych sytuacjach uszkodzić go, jak i sam pojazd. Pamiętajmy też, że łańcuchów nie możemy zakładać, gdy samochód ciężarowy jest już unieruchomiony np. w zaspie śnieżnej lub na zalodzonym podjeździe (tylko nieliczne łańcuchy umożliwiają ich założenie bez najeżdżania).

Ile łańcuchów do pojazdu ciężarowego? Na które koła i w jakiej sytuacji?

Ilość i sposób montażu łańcuchów przeciwpoślizgowych jest uzależniona od pojazdu i warunków pogodowych. W pojazdach ciężarowych bez przyczep montujemy zazwyczaj 2 do 3 łańcuchów – dwa na koła napędowe i jedno na oś skrętną. To jeżeli mamy do czynienia z lekkimi warunkami śniegowymi. W przypadku ciężkich warunków zimowych, łańcuchy należy założyć na oba koła bliźniacze. Oprócz zakładania łańcuchów na kołach osi napędowej ciągnika siodłowego wskazane jest założenie łańcuchów na przedostatniej osi naczepy, aby uniknąć problemów przy hamowaniu zestawem. W przypadku pojazdów z przyczepami, w niektórych sytuacjach musimy mieć aż siedem łańcuchów! Jeden na oś skrętną, cztery na bliźniacze koła napędowe i dwa na ostatnie koła przyczepy. Taki montaż np. nakazuje się w Norwegii.

łańcuchy antypoślizgowe, łańcuchy śniegowe

Jak inne kraje regulują obowiązek używania łańcuchów antypoślizgowych?

Kwestie prawne używania łańcuchów w poszczególnych krajach nie są już takie proste i oczywiste, gdyż każdy z nich podchodzi do tematu w różny sposób. Jedni nakazują posiadanie ich na wyposażeniu pojazdu w ogóle lub w określonych terminach, jedni wprowadzają obowiązek jazdy na łańcuchach w określonych warunkach, jeszcze inni pozwalają na taką jazdę, a jeszcze inni – jak np. Holandia – wręcz zakazują. W wielu przypadkach ustawodawca w przepisach wskazuje, że pojazd musi być odpowiednio przygotowany do warunków atmosferycznych panujących na drodze, w tym posiadać np. łańcuchy antypoślizgowe.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Austrii

Tu przepisy w tej materii są najbardziej rozbudowane. Nakaz posiadania łańcuchów w pojazdach o DMC powyżej 3,5t obowiązuje od 1 listopada do 15 kwietnia. Należy przewozić w pojeździe łańcuchy na co najmniej dwie opony na oś napędową. Dodatkowo muszą one spełniać, w przypadku pojazdów ciężarowych normę O-Norm 5119.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Niemczech / Szwajcarii

Nie ma obowiązku posiadania łańcuchów, jednak w warunkach zimowych musimy dostosować się do znaków nakazujących ich użycie.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Czechach

Podobnie jak w naszym kraju łańcuchy na kołach muszą być zamontowane podczas poruszania się na ośnieżonych i odpowiednio oznakowanych drogach. Ustawodawca przewidział obowiązek ich posiadania, nie określając ram czasowych, a jedynie wskazując na sytuację, w której mogą mieć miejsce opady śniegu.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Norwegii

Łańcuchy musimy posiadać w pojeździe pomiędzy pierwszym listopada do pierwszego poniedziałku po Świętach Wielkanocnych, a w podbiegunowych regionach Finmark, Nordland i Troms obowiązek ten trwa nawet od 16 października do 30 kwietnia. Dla samochodu ciężarowego ilość wymaganych łańcuchów to 3, a dla ciężarowego z przyczepą aż 7. Na granicy szwedzko-norweskiej możemy wypożyczyć odpowiednią ilość łańcuchów.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Hiszpanii

Stosowanie łańcuchów jest dozwolone na określonych drogach górskich (15/TV-87): w pojazdach o DMC 3,5 t – 7,5 t.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Danii

Łańcuchy dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem w terminie od 1 listopada do 15 kwietnia.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Bułgarii

Istnieje obowiązek wyposażenia samochodów w łańcuchy od 1 listopada do 31 marca i montażu ich na drogach górskich oraz w miejscach oznakowanych.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła wa Słowacji

Łańcuchy musisz posiadać obowiązkowo od 15 listopada do 15 marca i używać ich w sytuacji obfitych opadów śniegu bądź oblodzenia.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła we Francji

Stosowanie łańcuchów możliwe jest tylko w zakresie dróg specjalnie oznaczonych, kiedy wymagają tego warunki drogowe i pogodowe.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła we Włoszech

Tutaj sytuacja ma się inaczej w stosunku do różnych części kraju. Niektóre z nich (te alpejskie) wprowadzają obowiązek ich posiadania np. od 15 października do 15 kwietnia

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Belg / Białorusi / Estonii / Finlandii / Irlandii / Litwie / Luksemburgu / Łotwie / Ukrainie / Wielkiej Brytanii /

W tych Państwach mówi się w przepisach, że łańcuchy są dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła w Rosji

Łańcuchy nie są obowiązkowe, zaś w szczególnych sytuacjach jedynie zalecane.

Obowiązek posiadania łańcuchów na koła na Słowenii

Jeśli ciężarówka pow. 3,5 tony nie jest wyposażona w opony zimowe, musimy wozić łańcuchy.

Podsumowanie

Jak widać z powyższych przykładów, łańcuchy śniegowe na koła powinny stanowić ważny element wyposażenia każdego samochodu – także ciężarowego. Zwłaszcza, jeśli jedziemy w okresie zimowym w miejsca, gdzie możemy spodziewać się oblodzonych albo pokrytych śniegiem dróg. Często będzie to wymóg, a czasami zdrowy rozsądek. Warto też na bieżąco sprawdzać przepisy w danych krajach tranzytowych, ponieważ mogą one ulegać zmianie.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta