Logistyczny łańcuch dostaw – co trzeba wiedzieć?

łańcuch logistyczny, łańcuch dostaw
Inelo Inelo
Blog

Produkcja samochodów i ciężarówek opóźniona z powodu przerwania logistycznego łańcucha dostaw. Nawet 12 miesięcy oczekiwania na nowe auto. Między innymi takie i podobne nagłówki krzyczały z mediów po tym, jak świat zatrzymała pandemia. W przypadku przemysłu motoryzacyjnego chodzi o niedobór półprzewodników, ale czym tak naprawdę są te łańcuchy dostaw, zwane też czasem łańcuchami logistycznymi?

Co to jest łańcuch dostaw? Poznaj definicję

Wracając do przerwanych łańcuchów dostaw, należy zacząć od wyjaśnienia tego pojęcia. W dużym skrócie: łańcuch dostaw to szereg procesów i czynności prowadzących do wytworzenia i sprzedaży towaru czy usługi. Zaczyna się od zapewnienia surowców, a kończy na dostarczeniu towaru konsumentom. Jako elementy łańcucha dostaw rozumie się także przepływ informacji, środków finansowych lub innych zasobów. Łańcuch dostaw nie mógłby istnieć bez sprawnie funkcjonujących łańcuchów logistycznych. Tym pojęciem określa się zbiór powiązanych z sobą etapów i procesów transportowo-magazynowych. To połączenie wszystkich punktów przeładunkowych, magazynów i dróg, przez które przebiega dany transport, z dostawcami i odbiorcami. Tym samym łańcuch logistyczny należy traktować jako fundamentalną część łańcucha dostaw.

logistyczny łańcuch dostaw, definicja

Interesujesz się tematyką transportu intermodalnego? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak działa terminal przeładunkowy.

Łańcuch logistyczny – do czego służy?

Głównym zadaniem łańcucha logistycznego jest dostarczenie zamówionej ilości właściwego towaru, w założonym czasie, w odpowiednie miejsce, przy zachowaniu ustalonych kosztów, spełniając przy tym wymagania jakościowe oraz inne ustalenia poczynione z klientem.

Części łańcucha logistycznego

Częścią łańcucha logistycznego (oraz kolejną jego funkcją) jest również magazynowanie, prowadzone i koordynowane w zależności od potrzeb. Łańcuchy logistyczne możemy także dzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, czyli funkcjonujące w obrębie danej organizacji czy przedsiębiorstwa. W tym przypadku klientami są poszczególne działy czy obszary, pomiędzy którymi następuje przepływ towarów czy surowców.

Schemat logistycznego łańcucha dostaw

Jeden drugiemu nierówny, zatem istnieją wskaźniki określające poszczególne cechy i możliwości danego łańcucha logistycznego.

·      Długość – w tym przypadku rozumiana nie jako odległość, jaką w obrębie łańcucha przemierza towar, lecz jako liczba punktów i powiązań między poszczególnymi ogniwami. Im więcej magazynów, przeładunków czy zmian środka transportu, tym dłuższy łańcuch logistyczny.

·      Moc – w fizyce określamy w ten sposób informację o tym, jak szybko urządzenie może wykonać daną pracę. I podobnie jest w przypadku łańcucha logistycznego. Upraszczając, moc to inaczej jego przepustowość, czyli maksymalny wolumen przewozu, jaki może być zrealizowany w określonym czasie w obrębie danego łańcucha.

·      Szerokość lub rozpiętość – to inaczej liczba dróg i podmiotów tworzących jedno z ogniw łańcucha. Przykładowo: jeżeli transport towarów z A do B może być wykonany wyłącznie za pomocą samochodu ciężarowego, a transport towarów z B do C odbywa się drogą morską, lotniczą oraz lądową, to ogniwo łączące B z C uznajemy za szersze niż z A do B.

·      Koszt – suma wydatków, jakie pochłania dany łańcuch jako całość, co przekłada się np. na koszty jednostkowe dla poszczególnych klientów.

Nowoczesny łańcuch logistyczny ułatwia planowanie

Nowoczesny łańcuch logistyczny jest w dużej mierze zautomatyzowany i zdigitalizowany. Dzięki temu przepływ informacji oraz środków finansowych jest szybszy i łatwiejszy. Sprawna wymiana informacji pozwala również na lepsze planowanie i wykorzystywanie możliwości przewozowych. Wiedza np. o tym, ile miejsca jest dostępne w danym transporcie oraz jak można go wypełnić produktami, pomaga redukować straty czasu, materiałów, zasobów, przestrzeni, a co za tym idzie – pieniędzy. Jednocześnie sprawny przepływ informacji daje kontrolę nad przebiegiem procesu i jego poszczególnymi etapami. Od samego początku, po SMS do klienta końcowego z informacją o tym, że jego paczka dziś będzie doręczona.

Podsumowanie

Tworzenie i konfigurowanie łańcucha logistycznego to złożony, wielowymiarowy proces będący istotną częścią optymalizacji pracy wielu osób i podmiotów. Cel jest jeden – dostarczać lepiej, szybciej, ponosząc jak najniższe koszty.

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta