• Polski
 • English
 • Pragniemy poinformować, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały objęte powyższymi oświadczeniami zgody jest INELO Polska Sp. z o. o. (ul. Karpacka 24/U2b, 43-300 Bielsko-Biała) – dalej INELO.

  Ponadto, informujemy, że:
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez INELO w celu przesłania Ci materiałów marketingowych (informacji handlowych) w wybranej przez Ciebie formie komunikacji, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  • Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ponadto, przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
  • W INELO zostaje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych będzie można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych ul. Karpacka 24/U2b, 43-300 Bielsko-Biała, bądź na adres e-mail:iod@inelo.pl.
  • Odbiorcami danych są: agencje reklamowe/marketingowe świadczące usługi na rzecz INELO, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe oraz partnerzy dystrybucyjni INELO. Przetwarzają oni dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  • Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. (np.dla Polski: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przesyłania Ci materiałów marketingowych (informacji handlowych).

  Ostatnie wpisy

  Facebook