Francja – zmiany w zgłaszaniu pracowników od 1 lipca.

Inelo Inelo
Aktualności

W przypadku oddelegowania pracowników w sektorze transportu lądowego, zmiany dotyczą  przede wszystkim  zgłaszania kierowców. Wprowadzona nowelizacja przepisów obowiązywać będzie od 1 lipca 2017 roku.

Zgodnie z informacją na oficjalnej witrynie dotyczącej delegowania [link] główne zmiany polegają na poprawie przejrzystości i ułatwieniu procedury składania deklaracji:

  • Wymagane będzie podanie numeru VAT UE przedsiębiorstwa, które oddelegowuje pracownika, a w krajach nie posiadających takiego numeru, podanie numeru wpisu do rejestru zawodowego – jak dotychczas
  • Zamiast jednostki organu ubezpieczeń społecznych, do którego wpłacane są składki, będzie konieczność podania Państwa, w którym oddelegowany pracownik objęty jest ubezpieczeniem społecznym
  • Dokumenty przechowywane przez przedstawiciela pracodawcy we Francji będą musiały być przedstawiane w języku francuskim, a kwoty w tych dokumentach podane w euro

Wzór deklaracji i szczegóły zgłaszania mają być ustalone w rozporządzeniu wykonawczym. Będziemy informować o pojawieniu się nowego wzoru zgłoszenia.

Przypominamy, że do końca czerwca zgłoszenia należy składać na obecnych zasadach.

Szczegółowa instrukcja wypełniania zgłoszeń w serwisie SIPSI dostępna >> tutaj

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta