Francja: opłata za SIPSI – 40 € za delegowanego pracownika

Inelo Inelo
Aktualności

W dniu 05 maja 2017r. opublikowany został dekret n° 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r., dotyczący pracodawców mających siedzibę poza terenem Francji.

Dekret wprowadza obowiązkową opłatę za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych (SIPSI). Zgodnie z oświadczeniem strony francuskiej, celem wprowadzenie opłaty jest zrekompensowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania systemu.

Wysokość opłaty ma wynieść 40 € za delegowanego pracownika. Opłata wnoszona będzie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Obowiązek uiszczania składki wejdzie w życie po opublikowaniu właściwego rozporządzenia określającego warunki wdrażania i funkcjonowania elektronicznego systemu płatności, jednak nie później niż 1 stycznia 2018r.

Tekst dekretu dostępny pod adresem: (link)

 

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta