Dania – płaca minimalna

Inelo Inelo
Aktualności

falaga Danii

Jak informuje WPHI Ambasady RP w Kopenhadze, zgodnie z informacjami z duńskiego Ministerstwa Zatrudnienia, płaca minimalna w Danii w sektorze transportu:

  • negocjowana jest każdorazowo ze związkami zawodowymi i zapisana jest w układach zbiorowych,
  • stawki wynagrodzenia i warunki płacy, zawarte w odpowiednim układzie zbiorowym są obowiązujące dla pracowników delegowanych w sektorze transportowym,
  • przepisy dotyczące delegowania odnoszą się do kierowców w sektorze transportu towarów i osób używających zarejestrowanych w Danii pojazdów (delegowanych do pracy np. przez polską agencję pracy tymczasowej),
  • na dzień dzisiejszy przepisy dotyczące płacy minimalnej nie dotyczą kierowców, którzy poruszają się po Danii samochodami zarejestrowanymi w innych krajach UE.

Jak dodatkowo przekazuje WPHI, Dania bierze obecnie udział w rozmowach na szczeblu Unii Europejskim, a ich wynikiem może być zaostrzenie przepisów na temat płacy minimalnej.

 

 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta