• Polski
 • English
 • 2020.12.30 Piotr Pietrasina

  BREXIT, BREXIT i po BREXICIE… ale co dalej?

  Flaga Wielkiej Brytanii

  Zbliżająca się data 01.01.2021 r. nieustannie przypomina polskim przewoźnikom międzynarodowym o tym, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, lecz nie zmieniła położenia geograficznego. Tym samym chcąc dalej wykonywać transport w tamtym kierunku musimy legitymować się.

  Obecnie dzięki wynegocjowanemu porozumieniu w dniu 24.12.2020 r. pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią mamy Umowę o handlu i współpracy.  Jest to obszerny dokument zawierający regulację przepisów na wszystkich możliwych płaszczyznach wzajemnych relacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Oczywiście jeszcze pozostaje kwestia ratyfikacji zarówno w parlamencie brytyjskim jak i przez Parlament Europejski a później na zasadzie jednomyślności Radę, lecz w tej chwili wydają się to być tylko formalności.

  Z przedmiotowej Umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE a WB dla firm transportowych najważniejsza wiadomość to taka, że: od 01.01.2021 r. transport do/z Wielkiej Brytanii wykonujemy na dotychczasowych zasadach!!! Dokument uprawniającym na wjazd pozostaję ważny wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy. Co więcej dalej możemy swobodnie przewozić ładunki z pozostałych państw unijnych do Wielkiej Brytanii i oczywiście w kierunku powrotnym. Trzeba zwrócić uwagę, że zmienia się zasada wykonywania przejazdów kabotażowych na terenie WB, to znaczy po 01.01.2021 r. mamy możliwość wykonania dwóch operacji kabotażu w ciągu 7 dni, po dostarczeniu ładunku w transporcie międzynarodowym.

  Niezależnie jednak od przyjętego rozwiązania w kwestii możliwości wykonywania transportu na podstawie licencji, po 01.01.2021 r. czekają nas obowiązkowe kontrole celne przy wjeździe/wyjeździe z Wielkiej Brytanii. Podstawowym wymogiem dla przewoźników jest uzyskanie nr EORI, osobnego w Wielkiej Brytanii i drugiego wydanego przez nasze państwo. Brytyjski nr EORI jest niezbędny, aby móc funkcjonować, jako przewoźnik w systemie celnym i korzystać z przepisów celnych dotyczących wypełniania lub zmian we wnioskach Przywozowej Deklaracji Skróconej.

  Przy odprawie celnej niezbędnym dokumentem będzie deklaracja eksportowa/importowa wraz z numerem MRN (Movement Reference Number). Odpowiednio wypełnione dokumenty przesyłamy drogą elektroniczną do właściwych organów celnych. Odpowiedzialność za przygotowanie i wysłanie dokumentów celnych nie jest ściśle określona i ten obowiązek może wykonać podmiot zlecający wykonanie transportu, firma zewnętrzna specjalizująca się w obsłudze celnej lub sam przewoźnik. Ważne jest, aby dokumenty celne zostały przesłane, gdyż bez nich nie będziemy mogli wjechać do Wielkiej Brytanii.

  Brytyjczycy przygotowali również odpowiedni program – GVMS (Goods Vehicle Movement Service), którego celem jest obsługa portów i terminali przy kontrolach celnych przewożonych ładunków. To właśnie w tym systemie przewoźnik będzie zobowiązany do rejestracji każdego przejazdu (dane pojazdu, przewożonego ładunku i deklaracji celnych oraz tranzytowych). Po dokonanej rejestracji otrzyma numer – GMR (Goods Movement  Record), którego okazanie będzie obowiązkowe od 01.01.2021 r.  przy przewozach wykonywanych na podstawie Wspólnej procedury tranzytowej (CTC). Natomiast od 01.07.2021 r. przy transporcie do/z Wielkiej Brytanii wykonywanym na podstawie pozostałych procedur celnych.

  Przewoźnik będzie miał dowolność w wyborze formy posługiwania się dokumentacją, zarówno wersja papierowa i elektroniczną będą akceptowane przez służby brytyjskie.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii dla obywateli Unii Europejskiej będzie odbywał się na podstawie dokumentu tożsamości, to znaczy za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Jednak od dnia 01.10.2021 r. dokumentem upoważniającym do wjazdu będzie już tylko paszport. Co się tyczy naszych kierowców spoza UE, to sytuacja się nie zmienia. Dla nich bez zmiany, wymogiem jest posiadanie odpowiedniej wizy wjazdowej do WB.

  W przypadku pojazdów, którymi wykonujemy transport drogowy to będziemy musieli wyposażyć je dodatkowo w dokument potwierdzający ubezpieczenie, czyli zieloną kartę.

  Pozwolenie na wjazd do hrabstwa Kent (KAP) – Od 1 stycznia 2021 r. kierowca pojazdu ciężarowego (powyżej 7,5 t dmc) udający się do UE przez port w Dover lub Eurotunel musi posiadać Pozwolenie na wjazd do hrabstwa Kent (Kent Access Permit – KAP). Każde pozwolenie jest ważne przez 24 godziny i potrzebne nawet, jeżeli pojazd ciężarowy nie przewozi towarów. Aby go uzyskać należy wypełnić formularz na stronie: https://www.gov.uk/check-hgv-border. Wydawane jest w postaci elektronicznej. Za brak pozwolenia KAP kierowca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości 300 funtów.

  Nie potrzebujemy KAP, w przypadku, kiedy:

  • DMC zespołu pojazdów nie przekracza 7,5 tony
  • nie wyjeżdzamy przez port w Dover lub Eurotunel
  • pojazd nie przekracza granicy – np. tylko przejeżdża przez Kent lub udajesz się do punktu położonego w tym hrabstwie
  •  doprowadzamy naczepę, która zostanie przetransportowana za granicę.

  Również poszczególne państwa „portowe” z których odbywa się przeprawa promowa lub kolejowa do Wielkiej Brytanii przygotowały odpowiednie rozwiązania.

  1. Niderlandia (Holandia) – system PORTBASE, płatny i obowiązkowy dla wszystkich korzystających z portów na terenie Niderlandii, https://www.portbase.com/en/
  2. Belgia – system RX/Seaport odpowiedzialny za rejestrację ładunków odprawianych w portach belgijskich; nie jest obowiązkowy lecz zalecany w celu przyśpieszenia kontroli celnych
  3. Francja – SMART BORDER, czyli „trójkolorowy” system poruszania się podczas przepraw promowych. Kolor zielony – płynny przejazd. Kolor pomarańczowy – dodatkowa kontrola ładunku, pojazdu lub kierowcy. Kolor czerwony – pełna odprawa celna.

  Zalecenia służb francuskich przy wykonywaniu transportu typu multidrop – skorzystać z opcji „logistic envelope” polegającej na przypisaniu do jednego zgłoszenia wjazdu na prom kilku ładunków i towarzyszących im dokumentów CRM, transportowanych jednym pojazdem.

  W przypadku wykonywania transportu do/z Wielkiej Brytanii na przełomie roku 2020 – 2021, jeśli załadunek miał miejsce w 2020 r. a rozładunek już w nowym 2021 r. to będzie odbywał się on na dotychczasowych warunkach, czyli wymagany jest dokument CMR (dokument przewozowy), na którym widoczna ma być data załadunku towaru. Nie potrzeba żadnej dodatkowej dokumentacji celnej. Informacja ta jest potwierdzona przez odpowiednie organy kontrolne francuskie i brytyjskie i ma obowiązywać do dnia: 02.01.2020 r.

  Wprowadzone procedury kontrolne przy przewozie do/z Wielkiej Brytanii zostały podzielone na 3 etapy:

  1. Od 01.01.2021 r. przy wykonywaniu transportu standardowych towarów należy spełnić podstawowe procedury celne, deklaracje celne muszą zostać przesłane w terminie do 6 miesięcy. Istotne- deklaracje Safety&Security nie będą wymagane przez okres 6 miesięcy. Tytoń, alkohol czy produkty chemiczne będą wymagały pełnych deklaracji celnych. Przewożone artykuły zaliczane do grup wysokiego ryzyka tj. zwierzęta, artykuły pochodzenia zwierzęcego oraz roślinne będą wymagały zgłoszenia wstępnego (pre-notification) wraz z dokumentacją zdrowia. Kontrola dokumentów będzie się odbywała zdalnie, a kontrola fizyczna towarów nastąpi w miejscu rozładunku lub innym upoważnionym do tych czynności miejscu.
  2. Od 01.04.2021 r. wszystkie artykułu pochodzenia zwierzęcego (tj. mięso, mleko, jajka, miód, karma dla zwierząt) oraz wszystkie artykuły roślinne będą wymagały zgłoszenia wstępnego oraz okazania dokumentacji zdrowia.
  3. Od 01.07.2021 r. przewóz do UK wszystkich towarów będzie wymagał pełnej dokumentacji celnej, w tym deklaracji Safety&Security. Pobieranie próbek towarów takich jak żywe zwierzęta czy artykuły roślinne będzie miała miejsce w granicznych punktach kontroli na terenie Wielkiej Brytanii.

  Mamy nadzieje, że przygotowana przez nasz zespół podstawowa wiedza na temat Brexitu pomoże polskim przewoźnikom w tych trudnych czasach. Mamy również nadzieję, że odprawy celne zarówno te na kontynencie jak i na terenie Wielkiej Brytanii będą przebiegały w miarę sprawnie z poszanowaniem czasu kierowców. Z drugiej jednak już w tej chwili część państw (Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania oraz Belgia) szykując się na możliwe kłopoty wynikające z przedłużonych kontroli celnych wprowadziły pewne zwolnienia z przestrzegania norm czasu pracy kierowców, które mają obowiązywać podczas wykonywania transportu do/z Wielkiej Brytanii w okresie do końca stycznia 2021 r.

  Ostatnie wpisy

  Facebook