• Polski
 • English
 • 2020.07.01 Piotr Pietrasina

  Live Grupy Inelo: symulacja kontroli ITD w przedsiębiorstwie

  Kolejny live Grupy INELO na Facebook Inelo. Ekspert Grupy INELO Jakub Ordon już od godz. 10:00 przeprowadzi specjalną symulację kontroli ITD.

  Już od początku czerwca obserwujemy odmrożenie działań kontrolnych WITD na drodze i w przedsiębiorstwach. Kontrole firm dotyczą roku wstecz i nie pomijają newralgicznego okresu pandemii.

  Z kolei Główny Inspektor Pracy zapowiedział „powrót do normalności” od 22 czerwca, a osią kontroli będzie wypłacalność pensji pracownikom w czasie pandemii.

  Ta sytuacja zmusza nas do uprzedzenia kroków służb kontrolnych i przygotowania się do tego wyzwania. Najlepiej zrobimy to wówczas, gdy przeprowadzimy symulację takiej kontroli.

   Zapraszamy 2 lipca, na Facebook Inelo o godz. 10:00!

  Tagged: , ,

  Ostatnie wpisy

  Facebook