• Polski
 • English
 • 2019.01.15 Piotr Pietrasina

  Węgry – potwierdzenie badania technicznego wymagane w pojeździe

  ZMPD zaleca przechowywanie w pojazdach dokumentu potwierdzającego badanie techniczne w przypadku wykonywania przewozów na Węgrzech. Za jego brak grozi nawet 10 tys. zł kary!

  Potwierdzenie badania technicznego

  Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych rekomenduje wyposażenie pojazdów w dodatkowy dokument, jakim jest zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego, wydane przez diagnostów na stacji kontroli pojazdów. Jak informuje ZMPD w przypadku kontroli na terytorium Węgier brak takiego dokumentu może skończyć się mandatem nawet w wysokości 800 000 UHF (ponad 10 tys. zł). Zrzeszenie zgłosiło się z tą sprawą bezpośrednio do Ministerstwa Transportu.

  Dyrektywa 2014/47/UE

  Strona węgierska powołuje się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii, a dokładnie na art. 7:

  „Artykuł 7 Obowiązki

  1.Państwa członkowskie wymagają, aby świadectwo zdatności do ruchu drogowego odpowiadające najbardziej aktualnemu badaniu zdatności do ruchu drogowego lub jego kopia lub – w przypadku wydania elektronicznego świadectwa zdatności do ruchu drogowego – uwierzytelniony lub oryginalny wydruk takiego świadectwa oraz protokół najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej były przechowywane w pojeździe, jeżeli są one dostępne. Państwa członkowskie mogą zezwolić swoim organom na akceptowanie elektronicznych materiałów dowodowych takich kontroli, jeżeli informacje na ten temat są dostępne.

  2.Państwa członkowskie wymagają, aby przedsiębiorcy i kierowcy pojazdu podlegającego drogowej kontroli technicznej współpracowali z funkcjonariuszami służb kontrolnych oraz zapewniali dostęp do pojazdu, jego części i wszelkiej właściwej dokumentacji do celów kontroli.

  3.Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiedzialność przedsiębiorców za utrzymywanie wykorzystywanych przez nich pojazdów w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i w stanie zdatności do ruchu drogowego została określona, bez uszczerbku dla odpowiedzialności kierowców tych pojazdów.”

  Może to oznaczać, że nie tylko Węgry, ale wszystkie kraje członkowskie UE będą chciały w przyszłości wprowadzić podobne wymagania w swoich krajach. Warto zatem zgodnie z powyższymi przepisami wyposażyć pojazd w odpowiednie zaświadczenie lub jego kopię.

  W Polsce łagodniejsze przepisy

  Wprowadzone obostrzenia dokumentacyjne mogą zaskakiwać, tym bardziej, że w Polsce te obowiązki zostały ograniczone do minimum i już od października zeszłego roku nie jest wymagane przewożenie w pojeździe nawet dowodu rejestracyjnego czy polisy ubezpieczeniowej. Jednak wykonując przewozy międzynarodowe, w celu złagodzenia przebiegu kontroli, warto zadbać o komplet dokumentów w pojeździe.

  Źródła:

   eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/

  zmpd.zmpd.pl/aktualnosc

  Tagged:

  Ostatnie wpisy

  Facebook