• Polski
 • English
 • 2018.02.28 Piotr Pietrasina

  Nowe zasady wydawania świadectw kierowców

  Od 1 marca 2018 r. Biuro ds. Transportu Międzynarodowego zmienia zasady, na podstawie których wydawane będzie świadectwo kierowcy. To dokument niezbędny do zatrudnienia w transporcie międzynarodowym kierowcy spoza Unii Europejskiej.

  Co się zmienia?

  Dotychczas, aby uzyskać świadectwo kierowcy, wystarczyło złożyć oświadczenie o posiadaniu dokumentów takich jak potwierdzenie szkolenia dotyczącego kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego uzyskanego przez kierowcę na terytorium Unii Europejskiej. Nie wymagano okazania kopii tych dokumentów.

  Od 1 marca bieżącego roku, do wydania świadectwa kierowcy niezbędne będzie przedstawienie kopii:

  • świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
  • zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

  Z czego wynikają zmiany?

  W wyniku licznych kontroli wykryto nieprawidłowości w spełnieniu wymagań, na podstawie których uzyskiwano świadectwa kierowców. Podobne sygnały dochodziły również spoza granic naszego kraju. Przykładowo, służby kontrolne w Austrii oprócz sprawdzenia świadectwa kierowcy, wymagały również dosłania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

  Ważne!

  W przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy, polegającego na niespełnieniu warunków stanowiących podstawę jego wydania lub podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy, GITD cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowcy przez okres roku.

  Źródło: www.gitd.gov.pl

  Tagged:

  Ostatnie wpisy

  Facebook