en
2017.12.08 Piotr Pietrasina

Udzielanie wolnego w związku ze świętem przypadającym w sobotę 11.11

W związku z kończącym się terminem rozliczeń miesiąca listopada, przypominamy, że zgodnie z Art. 130 § 2 Kodeksu Pracy Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

 


Program 4Trans informuje o konieczności udzielenia dnia wolnego za święto występujące w sobotę, które wystąpiło 11 listopada. Podczas liczenia ewidencji czasu pracy za miesiąc listopad lub okres rozliczeniowy, który obejmuje listopad, pojawia się stosowny komunikat:

Aby obniżyć wymiar czasu pracy możemy pracownikowi wskazać dodatkowy dzień wolny lub zmodyfikować plan czasu pracy, tak aby godziny planowane i godziny normatywne były równe na koniec okresu rozliczeniowego. Szczegóły dotyczące sposobu wykonania tego zadania w programie 4Trans zostały opisane tutaj:

Przypominamy również, że kolejne święto wypadające w sobotę będzie już niebawem, w styczniu.

  Tagged: ,

Ostatnie wpisy

Facebook