• Polski
 • English
 • 2017.05.11 Piotr Pietrasina

  Koniec niejasności związanych z wypłatą ryczałtów noclegowych

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po konsultacjach z  Ministerstwem Finansów potwierdziło, że ryczałty noclegowe, które są uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych pracodawców lub umowach o pracę nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (US).

  Pełna treść pisma MRPiPS dostępna jest TUTAJ (Źródło: TLP Polska).

  Taki stan rzeczy został potwierdzony w ostatnich wyrokach Sądu Najwyższego (sygn. akt: I PK 77/16,  I PK 300/15, I PK 309/15)  w sprawach dotyczących wypłaty ryczałtów noclegowych.

  Zgodnie z powyższym możemy rozróżnić trzy dopuszczalne rozwiązania na które może zdecydować się przedsiębiorca po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w dokumentacji wewnątrzzakładowej:

  1. Wypłacanie ryczałtów noclegowych w pełnej wysokości za wszystkie noclegi kierowcy,
  2. Wypłacanie ryczałtów noclegowych ustalonych w kwocie niższej niż obowiązujące limity z zastrzeżeniem regularnych odpoczynków   tygodniowych (min. 45h),
  3. Niewypłacanie ryczałtów noclegowych za odpoczynki dzienne i skrócone tygodniowe, zgodnie z art. 8 pkt. 8 rozp. WE 561/2006, w sytuacji ustalenia odpowiedniej wysokości diety.

  Szczegóły dotyczące prawidłowej wypłaty ryczałtów za noclegi po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2014, ze zwróceniem uwagi na najnowsze informacje i wyroki SN, są przekazywane  podczas szkoleń otwartych organizowanych w całej Polsce.

  Terminy najbliższych szkoleń znajdą Państwo na www.szkoleniadlatransportu.pl

  Już wkrótce nowe terminy!

    Tagged: ,

  Ostatnie wpisy

  Facebook