• Polski
 • English
 • 2017.05.09 Piotr Pietrasina

  Francja: opłata za SIPSI – 40 € za delegowanego pracownika

  W dniu 05 maja 2017r. opublikowany został dekret n° 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r., dotyczący pracodawców mających siedzibę poza terenem Francji.

  Dekret wprowadza obowiązkową opłatę za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych (SIPSI). Zgodnie z oświadczeniem strony francuskiej, celem wprowadzenie opłaty jest zrekompensowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania systemu.

  Wysokość opłaty ma wynieść 40 € za delegowanego pracownika. Opłata wnoszona będzie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

  Obowiązek uiszczania składki wejdzie w życie po opublikowaniu właściwego rozporządzenia określającego warunki wdrażania i funkcjonowania elektronicznego systemu płatności, jednak nie później niż 1 stycznia 2018r.

  Tekst dekretu dostępny pod adresem: (link)

      Tagged: ,

  Ostatnie wpisy

  Facebook